Úvod

Zvolenský spevácky zbor (ZSZ)

občianské združenie, T.G.Masaryka 24, 96001 Zvolen, tel.: 0948043157,

IČO 37999346, DIČ 2022342443, IBAN: SK22 5600 0000 0097 1181 4001


         

             predseda o.z. ZSZ                                                                                         dirigentka ZSZ

   doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.                                                               Mgr. art. Martina Filkorová, PhD.

       jaroslav.rasner@tuzvo.sk                                                                        martina.filkorova@gmail.com

 

                                                       

 

Zborový spev je tradičnou a najmasovejšou oblasťou záujmovej umeleckej činnosti.

 Patrí do kategórie vážnej hudby a  vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Zborový spev ide aj za hranicu vážnej hudby do rôznych úprav skladieb populárnej a ľudovej hudby Okrem začínajúcich zborov ide o spev viachlasový a o spev bez sprievodu nástrojov. Podľa počtu členov delíme zbory na vokálne zoskupenia, komorné zbory a veľké zbory, podľa vekových kritérií na zbory detské, mládežnícke a dospelé a podľa zloženia členov zboru u mládežníckych a hlavne dospelých na mužské (chlapčenské), ženské (dievčenské) a miešané spevácke zbory.

Zvolenský spevácky zbor je veľkým miešaným zborom, ktorý pôsobí vo Zvolene viac ako 130 rokov bez prerušenia. Spievame skladby vážnej hudby, upravené ľudové skladby a iné. Zbor je zložený z amatérskych spevákov rôznych profesií najmä stredného a staršieho veku. Poslaním zboru je uchovanie a šírenie tohto krásneho umenia medzi ľuďmi.

                                                Členovia ZSZ v roku 2015

Každý kto vie a chce spievať, aj každý kto sa chce zdokonaliť v speve a je ochotný sa prispôsobiť kolektívu zboru má dvere do Zvolenského speváckeho zboru otvorené. Naše združenie má svoje pravidlá, ktoré každý člen dodržuje. Chcete to skúsiť ? Príďte medzi nás. Chcete byť našimi priateľmi, známymi alebo priaznivcami? Prihláste sa do Klubu priateľov, známych a priaznivcov ZSZ (KPZPZSZ) a budete prednostne informovaní o našich aktivitách.