Aktuality

20. júna 2024 - sa uskutočnil Koncert Zvolenského speváckeho zboru pod názvom “Spievame pre radosť“ v Kaplnke Zvolenského zámku. Koncert moderovala A. Dovčíková (zo ZSZ). Zbor dirigovala Leonóra Súdiová. Ansambel ZSZ SolCanto dirigovala Oľga Brozmanová. Ako hosť účinkovali Juraj Súdi (husle), Emina Maria Tagrapová (husle), korepetítor Jozef Chládek, Katarína Rybanová (husle) a mladučky Dominik Prockl (klavír) zo Základnej umeleckej školy M. Lasicu vo Zvolene.

 

ZSZ v Kaplnke Zvolenského zámku 20. júna 2024

 

Zvolenský spevácky zbor diriguje Leonóra Súdiová, husle Juraj Súdi. Zbor spieva skladbu „Ave Maria“ 20. júna 2024 v Kaplnke Zvolenského zámku na Koncerte ZSZ „Spievame pre radosť“.

 

Ansambel ZSZ SolCanto diriguje Oľga Brozmanová. Zbor spieva skladbu B. Graham/upr. R. Emerson „You Raise Me Up“ 20. júna 2024 v Kaplnke Zvolenského zámku na Koncerte ZSZ „Spievame pre radosť“.

 

Koncert ZSZ pod názvom "SPIEVAME PRE RADOSŤ" v Kaplnke Zvolenského zámku. Sólo spieva Milan Kulich

 

Spoločná fotografia ZSZ po koncerte 20. júna 2024


20. júna 2024 - Koncert ZSZ pod názvom "SPIEVAME PRE RADOSŤ" v Kaplnke Zvolenského zámku o 18.00 hod. Tešíme sa na Vás.

P O Z V Á N K A

 


25. mája 2024 -  pokračoval bohatý program pri príležitosti DNI MESTA ZVOLEN 2024. V popoludňajších hodinách vystúpil na námestí SNP vo Zvolene Zvolenský spevácky zbor, ktorý dirigovala Mgr. Leonóra Súdiová

 

 

DNI MESTA ZVOLEN 25. mája 2024

 

DNI MESTA ZVOLEN 25. mája 2024


18. - 19. máj 2024 - Zvolenský spevácky zbor sa zúčastnil ako hosť na pozvanie dirigenta Jana Svobodu zo Znojma 29. ročníka „Stretnutia speváckych zborov“ na Zámku v Moravskom Krumlove a v kostole v Znojme v dňoch 18. a 19. mája 2024.

 

Okrem speváckych vystúpení bol pripravený bohatý kultúrny program pre ZSZ spojený s návštevou výstavy maliara A. Muchu „Slovanské epopeje“ v Krumlovskom zámku ako aj prehliadka mesta Ivančice a návšteva výstav venovaných hercovi Vladimírovi Menšíkovi a Alfonsovi Muchovi. V nedeľu 19.mája 2024 v doobedňajších hodinách ZSZ zaspieval v Kostole Sv. Alžbety v Znojme.

Touto cestou by sme srdečne poďakovali príjemným hostiteľom z Moravského Krumlova a Znojma za možnosť prezentovať ZSZ a aj mesto Zvolen na Morave.

 

 Zvolenský spevácky zbor na vystúpení v Moravskom Krumlove 18. 5. 2024

 

 Zvolenský spevácky zbor na vystúpení v Moravskom Krumlove 18. 5. 2024, diriguje: Mgr. Leonóra Súdiová

 

Zvolenský spevácky zbor a Pěvecké sdružení V. Novák zo Znojma na vystúpení v Moravskom Krumlove 18. 5. 2024, diriguje: Mgr. Leonóra Súdiová

Spoločná fotografia speváckych súborov na nádvorí Krumlovského zámku 18. 5. 2024

 

Zvolenský spevácky zbor v Kostole sv. Alžbety v Znojme, 19. mája 2024

 


18. mája 2024 -  (sobota) Zvolenský spevácky zbor sa zúčastní a vystúpi na koncerte v zámočku v Moravskom Krumlove. Koncert sa uskutoční o 16.00 hod.

 


7. mája 2024 - Oslavy k 79. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny na námestí SNP vo Zvolene. Dirigovala Mgr. Leonóra Súdiová

 

Zvolenský spevácky zbor na nám. SNP vo Zvolene 7. 5. 2024

 

E. Vongrejová zo Zvolenského speváckeho zboru moderovala priebeh osláv 7. 5. 2024

 


28. apríla 2024 - Koncert „SÚZVUK GENERÁCIÍ“ v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene, dirigovala: Mgr. Leonóra Súdiová

 

Koncert „SÚZVUK GENERÁCIÍ“ v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene 28. apríla 2024, spieva Zvolenský spevácky zbor, diriguje: Mgr. Leonóra Súdiová

 

Koncert „SÚZVUK GENERÁCIÍ“ v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene 28. apríla 2024,  Pliešovský detský orchester,  diriguje: Mgr. Leonóra Súdiová

 

Spoločný koncert Zvolenského speváckeho zboru a Pliešovského detského orchestra (ZUŠ M. Lasicu), diriguje: Mgr. Leonóra Súdiová

 


27. apríla 2024 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na benefičnom podujatí pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme na námestí SNP vo Zvolene. Podujatie nieslo názov: „Vysvieťme Zvolen na modro!“.

 

Zvolenský spevácky zbor a jeho súčasť - spevácka skupina OKTET (27. 4. 2024)

 

Zvolenský spevácky zbor na námestí 27. 4. 2024

 


 

28. apríla 2024 - koncert pod názvom "SÚZVUK GENERÁCIÍ" v Ev. kostole sv. Trojice vo Zvolene o 18.00 hod.

 


 

27. apríla 2024 - Zvolenský spevácky zbor vystúpi na benefičnom podujatí pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme na námestí SNP vo Zvolene o 14.15 hod.  Podujatie nesie názov: „Vysvieťme Zvolen na modro!“.  Tešíme sa na Vás!


 

29. februára 2024 - sa konala Výročná členská schôdza ZSZ vo Zvolene. Na schôdzi boli vyhodnotené všetky aktivity zrealizované v roku 2023 vrátane 140. výročia zboru aj s finančnou podporou BBSK, MsÚ, sponzormi a ďalšími. Preto patrí vďaka všetkým podporovateľom zborového spevu. Spoločne bol pripravený skromný plán činnosti na rok 2024. Schôdze sa zúčastnilo 45 členov. Do funkcie predsedu ZSZ na 2-ročné obdobie bol zvolený p. Marián Kološta. Mgr. Emília Vongrejová, bývalá predsedníčka zboru,  zostáva pracovať vo výbore ZSZ. Dirigentkou zboru bude Mgr. Leonóra Súdiová.

 

Výročná členská schôdza ZSZ 29. februára 2024

 

Členovia Zvolenského speváckeho zboru

 

Zvolený predseda Zvolenského speváckeho zboru p. Marián Kološta

 

 

Dirigentka Zvolenského speváckeho zboru Mgr. Leonóra Súdiová

 


16. decembra 2023 - uskutočnilo sa posledné vystúpenie v roku 2023. Pre zbor bola potešením vysoká návštevnosť a podpora publika. Koncert "Vianočné potešenie" bol zaujímavý a pestrý. Program obohatilo aj vystúpenie členov folklórneho súboru Marína zo Zvolena a záver patril piesni" Tichá noc, svätá noc...". Koncert sa uskutočnil v Kaplnke Zvolenského zámku. Dirigovala Oľga Brozmanová.

 

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Členovia Zvolenského speváckeho zboru

 

Vystúpenie členov FS Marína zo Zvolena

 

Zvolenský spevácky zbor v Kaplnke Zvolenského zámku

 

Zvolenský spevácky zbor (v roku 2023 zaznamenal 140. výročie vzniku)


16. decembra 2023 - Zvolenský spevácky zbor Vás pozýva na svoje posledné vystúpenie v roku 2023 do Kaplnky Zvolenského zámku o 17.00 hod. Koncert má názov "Vianočné potešenie". Budeme sa na Vás tešiť.

 

P O Z V Á N K A

 


 

1. decembra 2023 - Slávnostný koncert k 140. výročiu založenia Zvolenského speváckeho zboru v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Uskutočnil sa krst CD ZSZ. "Krstným otcom" bol primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka. Za hostí vystúpili pedagógovia Súkromného konzervatória PinkHarmony Zvolen – Danka Modranská a Stanislav Bartko. Emília Vongrejová, predsedníčka ZSZ prebrala z rúk primátora Zvolena Laureáta Ceny primátora mesta Zvolen za rok 2023 pri príležitosti 140. výročia založenia a dlhodobého účinkovania v oblasti zborového spevu v meste Zvolen. Ďakujeme!!!

Koncert ZSZ v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku pri príležitosti 140. výročia zboru 1. decembra 2023. Moderovala A. Dovčíková

 

Vystúpenie Kvintetu Zvolenského speváckeho zboru, klavír Marta Turčanová

 

Zvolenský spevácky zbor, diriguje Oľga Brozmanová, klavír Marta Turčanová

 

Krst prvého CD so skladbami ZSZ – úlohu „krstného otca“ prevzal primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka

 

Emília Vongrejová, predsedníčka ZSZ preberá z rúk primátora Zvolena Laureáta Ceny primátora mesta Zvolen za rok 2023 pri príležitosti 140. výročia založenia a dlhodobého účinkovania v oblasti zborového spevu v meste Zvolen

 

Vystúpenia hostí – pedagógovia Súkromného konzervatória PinkHarmony Zvolen – Danka Modranská a Stanislav Bartko

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spoločenské stretnutie súčasných i bývalých členov Zvolenského speváckeho zboru v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene pri príležitosti 140. výr. zboru

 


 

1. decembra 2023 - Zvolenský spevácky zbor účinkuje už 140. rokov. Pri tejto príležitosti sa 1. decembra 2023 (piatok) uskutoční slávnostný koncert v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku o 17.30 hod. Diriguje Oľga Brozmanová. Zboru sa podarilo pripraviť CD a jeho krstným otcom bude primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka. Vzhľadom na počet pozvaných hostí môže byť kapacita priestoru pre ďalších návštevníkov nedostačujúca, za čo sa ZSZ vopred ospravedlňuje.

 P O Z V Á N K A

 


8. novembra 2023 - s hlbokým zármutkom sa Zvolenský spevácky zbor rozlúčil navždy s dlhoročným členom Ing. Alexandrom Majtanom, ktorý nás opustil  8. novembra 2023. 47 rokov pôsobil v zbore a aj keď ukončil v roku 2009 spievanie, zostal so zborom v neustálom kontakte. Zúčastňoval sa koncertov, výročných schôdzí a ostatných podujatí zboru ako čestný člen. Veľkou pomocou pre zbor bolo, že s vďačnosťou sponzorsky podporoval zbor na jej činnosť. Ďakujeme! Budeme spomínať a budeš nám „Šaňko“ chýbať.

 

Ing. Alexander MAJTAN

 


21. októbra 2023 - druhý deň XV. roč. Zvolenského festivalu speváckych zborov zahraničné súbory zo Srbska v dopoludňajších hodinách navštívili Pustý hrad vo Zvolene. Sprevádzal p. Miloš Čierny a účastníci boli uchvátení peknou lokalitou. Večer sa zbory predstavili v Kaplnke Zvolenského zámku. Atmosféra bola prenádherná. Všetci tlieskali a najväčší úspech malo vystúpenie Komorného zboru Zvony zo Selenča (Srbsko).

 

Viac info na portáli ZV - podujatia:

https://zv-podujatia.com/2023/10/23/zvolen-hostil-xv-rocnik-zvolenskeho-festivalu-spevackych-zborov/

 

Návšteva srbských speváckych zborov na Pustom hrade vo Zvolene, sprevádzal p. Miloš Čierny

 

Návšteva srbských speváckych zborov na Pustom hrade vo Zvolene

 

Moderátorka a speváčka ZSZ JUDr. Anna Dovčíková

 

Hostia a spevácke zbory v Kaplnke na Zvolenskom zámku 21. 10. 2023

 

Komorný zbor Musica viva, Báčsky Petrovec (Srbsko), dirigovala Mariena Stankovičová-Kriváková, diplomovaná muzikologička, sólisti zboru Viktor Korčok, Elena Demrovská, klavírny sprievod Vladimír Kováč

 

Zvolenský spevácky zbor, dirigovala Mgr. Oľga Brozmanová, klavírny sprievod Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD.

 

Komorný zbor Zvony, Selenča (Srbsko), dirigoval a klavírny sprievod PaedDr. Juraj Súdi, PhD.

 

Zbory spoločne zaspievali „Tebe Pojem“,  dirigovala Mariena Stankovičová-Kriváková, diplomovaná muzikologička

 


20. októbra 2023 - v prvý deň XV. roč. Zvolenského festivalu speváckych zborov prijal primátor mesta Zvolen p. Ing. Vladimír Maňka členov speváckych zborov zo Srbska v zasadačke MsÚ. Večerný program sa uskutočnil v Kongresovom centre TU vo Zvolene. V úvode vystúpil p. primátor mesta Zvolen, odznela zaujímavá prednáška o vzniku ZSZ a jeho činnosti, ktorú predstavila JUDr. Želmíra Machalová a festival obohatil svojim vystúpením prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Vystúpenia zborov boli nádherné a dobre sa počúvali, čo ocenili aj prítomní svojim potleskom.

Viac info na portáli ZV - podujatia:

https://www.youtube.com/watch?v=hudb94J6aeM

https://www.youtube.com/watch?v=qztylP01w04

 

U primátora mesta Zvolen: Mgr. E. Vongrejová, predsedníčka ZSZ, dirigent Komorného zboru Zvony zo Selenča (Srbsko) PaedDr. Juraj Súdi, PhD., primátor mesta Zvolen p. Ing. Vladimír Maňka a dirigentka Komorného zboru Musica viva, Báčsky Petrovec (Srbsko) Mariena Stankovičová-Kriváková

 

Otvorenie festivalu - moderovala JUDr. Anna Dovčíková

 

Príhovor primátora mesta Zvolen p. Ing. Vladimíra Maňku

 

Prednáška o vzniku ZSZ a jeho činnosti, ktorú predstavila JUDr. Želmíra Machalová

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

Zvolenský spevácky zbor, dirigovala Mgr. Oľga Brozmanová, klavírny sprievod Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD.

 

Komorný zbor Zvony, Selenča (Srbsko), dirigoval a klavírny sprievod PaedDr. Juraj Súdi, PhD.

 

 Spevácky zbor mesta Brezna, dirigovala Bc. Barbora Horňáková, DiS.art

 

Komorný zbor Musica viva, Báčsky Petrovec (Srbsko), dirigovala Mariena Stankovičová-Kriváková, diplomovaná muzikologička, sólisti zboru Viktor Korčok, Elena Demrovská, klavírny sprievod Vladimír Kováč

 

Zbory spoločne zaspievali „Aká si mi krásna...“, dirigoval PaedDr. Juraj Súdi, PhD.

 


Zvolenský spevácky zbor si Vás dovoľuje pozvať na XV. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov v dňoch 20. – 21. októbra 2023 (piatok, sobota) konaného pod záštitou primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku. Tešíme sa na Vašu účasť!

20. októbra 2023 (piatok) – Kongresové centrum TU Zvolen o 17.00 hod.

21. októbra 2023 (sobota) – Zvolenský zámok (Kaplnka) o 17. 00 hod.

P O Z V Á N K A

 


4. - 6. októbra 2023 - sa niekoľko členov Zvolenského speváckeho zboru zúčastnilo na pozvanie európskeho poslanca p. Roberta Hajšela návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu - pobyt bol venovaný 140. výročiu ZSZ.

17. septembra 2023 - Zvolenský spevácky zbor prispel náboženskými piesňami na 23. ročníku výstupu kresťanských demokratov na Pustom hrade vo Zvolene.

 

Pustý hrad 17. septembra 2023

 

Pustý hrad 17. septembra 2023

 

Sv. omša  pri príležitosti 23. roč. výstupu kresťanských demokratov na Pustý hrad 17. septembra 2023

 


17. septembra 2023 - ZSZ sa zúčastní a prispeje s potešením speváckym vystúpením na 23. ročníku výstupu kresťanských demokratov na Pustom hrade vo Zvolene.

 

POZVÁNKA

 


2. septembra 2023 - 31. ročník Národného výstupu na Pustý hrad – slávnostné otvorenie v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene. Zbor viedol Ľuboš Ryban.

 

ZV-podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=jlbde1KcVbs

 

31. ročník Národného výstupu na Pustý hrad – slávnostné otvorenie v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene

 

31. ročník Národného výstupu na Pustý hrad – slávnostné otvorenie v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene

 


23. júna 2023 - Zvolenský spevácky zbor zaspieval niekoľko piesní na slávnostnej promócii absolventov Univerzity tretieho veku Technickej univerzity vo Zvolene. Srdečne absolventom blahoželáme! Zbor viedol Ľuboš Ryban.

 

Promócie absolventov UTV TU vo Zvolene 23. 6. 2023 v aule TU

 

ZSZ spieva na promóciách absolventov UTV TU vo Zvolene 23. 6. 2023 v aule TU

 


16. - 17. júna 2023 - Zvolenský spevácky zbor a ďalšie zbory z Poľska, Novej Bane, Prešova, Michaloviec, Vranova nad Topľou, Košíc  sa zúčastnili fantastického XXXIV. roč. Vranovských zborových slávností vo Vranove nad Topľou v dňoch 15. – 18. júna 2023. Nezabudnuteľné festivalové koncerty zborov a perfektná organizácia vystúpení napriek nepriaznivému počasiu v nás zanechali nezabudnuteľný dojem. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom tohto podujatia a zvlášť oceňujeme aktivitu a pôsobenie predsedníčky festivalového výboru p. Vilmy Krauspeovej!!! Ďakujeme!!!

Otvorenie Dní mesta Vranov nad Topľou 16. júna 2023 – spievajú pozvané spevácke zbory pieseň „Aká si mi krásna...“ na tribúne za veľkého dažďa a prítomnosti primátora mesta

 

Festivalový koncert v Evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou 16. júna 2023

 

Festivalový koncert v Evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou 16. júna 2023

 

Workshop pre spevácke zbory a nácvik spoločnej skladby v kinosále DK vo Vranove nad  Topľou 17. júna 2023. Viedla Oľga Brozmanová, dirigentka ZSZ

 

Výlet speváckych zborov na hrad Čičva 17. júna 2023

 

Festivalový koncert v Dome kultúry v obci Sedliská 17. júna 2023

 

Galakoncert v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 17. júna 2023

 

Galakoncert v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 17. júna 2023 - spoločné piesne, dirigovali Oľga Brozmanová a Vilma Krauspeová

 

Galakoncert v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou 17. júna 2023, poďakovanie dirigentom zúčastnených speváckych zborov na festivale Vranovské zborové slávnosti 2023

 


27. mája 2023 - ZSZ sa pripojil  k oslavám 780. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen hudobným vystúpením v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene.

 

Vystúpenie ZSZ v moderovala Mgr. Emília Vongrejová, predsedníčka zboru

 

Dirigentka zboru: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.

 

Vystúpenie ZSZ v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 27. 5. 2023

 


12. mája 2023 - Zvolenský spevácky zbor,  ako aj niekoľko ďalších účinkujúcich,  sa predstavilo na skvelom galaprograme Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene k 70. výročiu zvolenskej osvety v Dome kultúry Podborová.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbBi1fz3_R8

 

V strede medzi mužmi predsedníčka ZSZ Mgr. E. Vongrejová 12. 5. 2023

 

Vystúpenie ZSZ na galakoncerte POS vo Zvolene 12. 5. 2023

 

Vystúpenie ZSZ na galakoncerte POS vo Zvolene 12. 5. 2023

 


5. mája 2023 - Zvolenský spevácky zbor v Synagóge v Nitre vystúpil ako hosťujúci zbor v rámci súťaže speváckych zborov Viva il canto 2023.

 

 

Vystúpenie ZSZ v Synagóge v Nitre 5. mája 2023

 

Vystúpenie ZSZ v Synagóge v Nitre 5. mája 2023

 

Vystúpenie ZSZ v Synagóge v Nitre 5. mája 2023- dirigovala Oľga Brozmanová

 


29. apríla 2023 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na benefičnom podujatí pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme na námestí SNP vo Zvolene 29. apríla 2023.   Podujatie nieslo názov: Vysvieťme Zvolen na modro!

 

Benefičné podujatie pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme, „Vysvieťme Zvolen na modro!“, 29. 4. 2023, dirigovala: Janka Jančiarová

 

Benefičné podujatie pri príležitosti svetového dňa povedomia o autizme, „Vysvieťme Zvolen na modro!“, 29. 4. 2023


24. februára 2023 - sa konala Výročná členská schôdza ZSZ vo Zvolene. Na schôdzi boli vyhodnotené všetky aktivity zrealizované v roku 2022 aj s finančnou podporou BBSK, MsÚ, sponzormi a podobne. Preto patrí vďaka všetkým podporovateľom zborového spevu. Spoločne bol pripravený skromný plán činnosti na rok 2023, ktorý okrem iného zahŕňa významné 140. výročie vzniku zboru a 15. výročie Zvolenského festivalu speváckych zborov.  Zbor verí, že napriek nepriaznivej finančnej situácie v súčasnosti sa mu naplní splniť poslanie – robiť radosť ľuďom svojím zborovým spevom.

 

Výročná členská schôdza ZSZ 24. 2. 2023

 

Výročná členská schôdza ZSZ 24. 2. 2023

 

Výročná členská schôdza ZSZ 24. 2. 2023

 


 

5. januára 2023 - fantastický novoročný koncert Zvolenského speváckeho zboru vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči.

 

Novoročný koncert ZSZ v Budči. Dirigovala Oľga Brozmanová (5. 1. 2023)

 

Novoročný koncert ZSZ v Budči (5. 1. 2023)

 

Novoročný koncert ZSZ v Budči (5. 1. 2023)

 

Novoročný koncert ZSZ v Budči (5. 1. 2023)

 


5. januára 2023 - Novoročný koncert Zvolenského speváckeho zboru vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči.

 

 


16. decembra 2022 - koncert ZSZ pod názvom "Vianočné potešenie" v Katolíckom kostole sv. Alžbety vo Zvolene. Koncert sa konal v rámci podujatí Mesta Zvolen "Zvolenská zima 2022". Účasť hostí a divákov bola vysoká a panovala príjemná vianočná atmosféra.

Kostol sv. Alžbety vo Zvolene 16. 12. 2022

 

Koncert ZSZ "Vianočné potešenie" - 16. 12. 2022

 

Koncert ZSZ "Vianočné potešenie" v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene - 16. 12. 2022


15. decembra 2022 - adventný koncert Zvolenského speváckeho zboru pre klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok – Zvolen. ZSZ ďakuje p. riaditeľke DDaDSS M. Machayovej za milé prijatie ako aj jej zamestnancom.
DDaDSS Zvolen - Záhonok 15. 12. 2022 - Zvolenský spevácky zbor
Vystúpenie ZSZ v DDaDSS Zvolen - Záhonok 15. 12. 2022

12. decembra 2022 -  adventný koncert  Zvolenského speváckeho zboru vo večerných hodinách na námestí pri fontáne na Sliači v rámci „Podujatí mesta Sliač v decembri 2022“.
Adventný koncert na nám. pri fontánke na Sliači 12. decembra 2022

22. októbra 2022 - Jesenný koncert v kostole Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach. ZSZ ďakuje OOCR Dudince a Farnosti Panne Márii Kráľovnej Pokoja v Dudinciach za dobre vytvorené podmienky a ďakuje aj účastníkom, ktorí prišli na koncert.

 

Zvolenský spevácky zbor v kostole Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach

 

Zvolenský spevácky zbor v kostole Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach

 

Spoločná fotografia s členmi farnosti v Dudinciach

 


22. októbra 2022 - OOCR Dudince a Farnosť Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach Vás pozývajú na  „JESENNÝ KONCERT ZVOLENSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU“ 22. októbra 2022 (sobota) o 15.00 hod. v kostole Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dudinciach. Vstup voľný.

 

 


23. – 25. septembra 2022 – konal sa XIV. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene, v Kaplnke Zvolenského zámku a záver festivalu patril návšteve Pustého hradu. Festivalu sa zúčastnili nasledovné zbory: Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou, Selenčanky (Srbsko), Zvolenský spevácky zbor a zbor OKTET, Spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA z Prešova a Zmiešaný spevácky zbor ECHO z Poľska. Všetkým zborom patrí veľké poďakovanie. Zároveň patrí poďakovanie primátorke mesta Zvolen Lenke Balkovičovej, ktorá prevzala záštitu nad festivalom. Ďakujeme ďalším podporovateľom zborového spevu ako aj hosťom a návštevníkom na festivale. Osobitne ďakujeme Mgr. Milošovi Čiernemu, ktorý sprevádzal zbory po Pustom hrade s bohatým slovným výkladom.

 

Otvorenie festivalu: primátorka mesta Zvolen p. Lenka Balkovičová,  (festival moderuje Anna Dovčíková zo ZSZ) - 23. 9. 2022

 

Zvolenský spevácky zbor - diriguje Oľga Brozmanová - 23. 9. 2022

 

Selenčanky (Srbsko) - 23. 9. 2022

 

Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou, diriguje Vilma Krauspeová - 23. 9. 2022

Zvolenský spevácky zbor - OKTET, diriguje Oľga Brozmanová - 23. 9. 2022

 

 

Spoločná pieseň zborov "Aká si mi krásna..." - 23. 9. 2022 - dirigovala Vilma Krauspeová

 

Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou - 24. 9. 2022 - diriguje Vilma Krauspeová

 

Spevácky zbor VIA MUSICA z Prešova - 24. 9. 2022 - diriguje Erika Haas

 

Zmiešaný spevácky zbor ECHO z Poľska - 24. 9. 2022 - diriguje Mariola Rybczak

 

Zvolenský spevácky zbor - 24. 9. 2022 - diriguje Oľga Brozmanová

 

Spoločná pieseň zborov "Aká si mi krásna..." v Kaplnke Zvolenského zámku - 24. 9. 2022 - dirigovala Erika Haas

Zbory, účinkujúce 24. 9. 2022 sa zúčastnili návštevy Pustého hradu vo Zvolene - 25. 9. 2022


23. - 25. september 2022 - Zvolenský spevácky zbor si Vás dovoľuje pozvať na XIV. Ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov v dňoch 23. – 25. septembra 2022 konaného pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej.  Tešíme sa na Vašu účasť!

 


11. septembra 2022 - Zvolenský spevácky zbor prispel náboženskými piesňami na 22. ročníku výstupu kresťanských demokratov na Pustom hrade vo Zvolene.

 

Dolný Pustý hrad 11. 9. 2022

 

Významní hostia výstupu na Pustý hrad 11. 9. 2022

 

Spoločná fotografia ZSZ s významnými hosťami 22. roč. výstupu kresťanských demokratov na Pustom hrade 11. 9. 2022

 


11. septembra 2022 - ZSZ sa zúčastní a prispeje s potešením speváckym vystúpením na 22. ročníku výstupu kresťanských demokratov na Pustom hrade vo Zvolene 11. septembra 2022.

 

POZVÁNKA

 


3. septembra 2022 - Výstup na Pustý hrad - slávnostné otvorenie v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-hC5AFTlcE&t=7s


26. augusta 2022 - Zvolenský spevácky zbor  vystúpil v rámci osláv 78. výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku "Valaška" na nám. SNP vo Zvolene.

 

78. výročie SNP vo Zvolene (recituje E. Vongrejová)

 

Vystúpenie ZSZ 26. 8. 2022 pri pamätníku "Valaška" vo Zvolene

 

78. výročie SNP vo Zvolene

 


 

23. júna 2022 - Gaudeamus igitur... a iné skladby zaspieval Zvolenský spevácky zbor na promóciách úspešných absolventov Univerzity tretieho veku TU vo Zvolene.

Promócie absolventov UTV TU vo Zvolene 23. 6. 2022

 

Promócie absolventov UTV TU vo Zvolene 23. 6. 2022

 


3. a 4. júna 2022 - v Medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci v dňoch 3. a 4. júna 2022 získal ZSZ striebornú medailu v kategórii D (populárna hudba) a striebornú medailu v kategórii A4 (dospelí a zmiešané zbory). Blahoželáme!

 

Vystúpenie členov ZSZ v súťaži v kategórii D (populárna hudba)

 

ZSZ súťažil aj v kategórii A4 (dospelí a zmiešané zbory)

 

V strede dirigentka ZSZ Oľga Brozmanová

 

V Medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci v dňoch 3. a 4. júna 2022 získal ZSZ striebornú medailu v kategórii D (populárna hudba) a striebornú medailu v kategórii A4 (dospelí a zmiešané zbory).

 


3. a 4. júna 2022 - Zvolenský spevácky zbor sa zúčastní medzinárodného festivalu speváckych zborov v Olomouci (ČR).

 


28. mája 2022 - vystúpil na námestí SNP aj Zvolenský spevácky zbor v rámci Dní mesta Zvolen.

Vystúpenie ZSZ 28. 5. 2022 na nám. SNP vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ 28. 5. 2022 na nám. SNP vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ 28. 5. 2022 na nám. SNP vo Zvolene (dirigovala: Oľga Brozmanová)


V dňoch 27. a 28. mája 2022 (piatok, sobota) sa budú konať Dni mesta Zvolen s bohatým programom. 28. mája 2022 (sobota) o 10.00 hod. vystúpi na námestí SNP aj Zvolenský spevácky zbor. Všetkých pozývame a tešíme sa na Vás!


29. apríla 2022 - spevácky zbor na nám. SNP vo Zvolene v rámci programu venovanom Mesiacu autizmu. Dirigovala Oľga Brozmanová.

Vystúpenie ZSZ 29. 4. 2022 na nám. SNP vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ na nám. SNP 29. 4. 2022

 


29. apríla 2022 - Zvolenský spevácky zbor vystúpi 29. apríla 2022 (piatok) o 14.15 hod. v programe venovanom Mesiacu autizmu na námestí SNP vo Zvolene.
Všetkých srdečne pozývame!

 

POZVÁNKA


8. apríla 2022 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil aj s ďalšími účinkujúcimi zbormi a jednotlivcami na Benefičnom koncerte PRE UKRAJINU. Atmosféra bola výborná a odznela aj slovenská a ukrajinská hymna. Programom sprevádzala JUDr. Anna Dovčíková zo ZSZ.

 

Zvolenský zámok - Kráľovská sieň 8. 4. 2022

 

Účinkujúci na benefičnom koncerte 8. 4. 2022

 

Účinkujúci na benefičnom koncerte 8. 4. 2022

 


8. apríla 2022 - Zvolenský spevácky zbor vystúpi aj s ďalšími účinkujúcimi zbormi a jednotlivcami na Benefičnom koncerte PRE UKRAJINU na Zvolenskom zámku - v Kráľovskej sieni.

 

POZVÁNKA:

 


25. marca 2022 - koncert Zvolenského speváckeho zboru s názvom SPIEVAME ZA MIER v Rímsko-katolíckom kostole sv. Alžbety vo Zvolene.

 

Koncert ZSZ v Rímsko-katolíckom kostole sv. Alžbety vo Zvolene 25. 3. 2022

 

Na pravej strane dirigentka ZSZ Oľga Brozmanová

 

Hostia a účastníci koncertu 25. 3. 2022

 


25. marca 2022 - koncert Zvolenského speváckeho zboru s názvom SPIEVAME ZA MIER  o 18.00 hod. v priestore Rímsko-katolíckeho kostola sv. Alžbety na Námestí SNP vo Zvolene - pozvánka.

 

 


Vianočný pozdrav ZSZ pre všetkých nadšencov a podporovateľov zborového spevu ako aj budúcich záujemcov o zborové spievanie. Želáme všetkým ľuďom tejto zemi pokojné sviatky a úspešný nový rok 2022 v plnom zdraví!!!

 

https://www.facebook.com/1397898683874118/videos/703908820538781/


16. októbra 2021 - zbor sa zúčastnil 5. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov VIVA IL CANTO 2021 v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Umiestnil sa v striebornom pásme.

Video z Galakoncertu 16. 10. 2021 v Spišskej Novej Vsi

Viva il canto 2021 - ZSZ v Spišskej Novej Vsi

 

Zvolenský spevácky zbor diriguje Oľga Brozmanová

 

Dirigentka O. Brozmanová preberá cenu po vyhodnotení súťaže Viva il canto 2021

 


7. októbra 2021 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na vernisáži výstavy "Maľovanie ihlou - Moje hobby" autorky Liliany Halásovej - dlhoročnej členky zboru. Vernisáž sa konala v Starej radnici vo Zvolene.

 

Zvolenský spevácky zbor - diriguje Janka Jančiarová

 

Zvolenský spevácky zbor - diriguje Oľga Brozmanová

Ukážka z diel autorky Liliany Halásovej

 

Manžel autorky p. Halás, L. Halásová, A. Vidholdová a I. Danihel (riaditeľ) z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene

 


7. októbra 2021 - otvorenie výstavy vyšívaných obrazov autorky L. Halásovej (dlhoročnej členky ZSZ) v prízemí Starej radnice vo Zvolene. Zbor oživí výstavu spevom.

 

 


2. októbra 2021 - Zvolenský spevácky zbor sa zúčastnil Festivalu speváckych zborov v rámci XV. Horehronských slávností zborového spevu v Brezne 2. októbra 2021. V Evanjelickom kostole v Brezne vystúpilo päť súborov: Spevácky zbor Mesta Brezno, Štiavničan – mužský zbor z B. Štiavnice, Zvolenský spevácky zbor, Mládežnícky spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou a spevácky zbor Kysuca z Čadce.

 

ZSZ v Brezne na festivale 2. 10. 2021

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v Evanjelickom kostole v Brezne – 2. 10. 2021 Dirigovala: Janka Jančiarová

 

Pamätný list pre Zvolenský spevácky zbor

 


2. októbra 2021 - Zvolenský spevácky zbor vystúpi so svojím repertoárom na Festivalovej prehliadke speváckych zborov Matice slovenskej v Ev. chráme Božom v Brezne 2. októbra 2021 o 13.00 hod. Podujatie sa koná v režime OTP.

 

 


19. septembra 2021 - Zboristi Budapeštianskeho speváckeho zboru Ozvena z Maďarska  spolu s členmi ZSZ navštívili v rámci festivalu Pustý hrad.  Skupinu sprevádzal p. PhDr. Ján Beljak, PhD.,  ktorý odborne oboznámil účastníkov s históriou, namáhavou prácou s archeologickým objavmi a úpravami Pustého hradu. Hostia z Maďarska,  ako aj domáci boli nadšení a vyjadrili veľkú vďaku p. J. Beljakovi. Zvolenský spevácky zbor ďakuje p. J. Beljakovi a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Pustý hrad 19. septembra 2021

 

Pustý hrad 19. septembra 2021


18. septembra 2021 - Zvolenský festival speváckych zborov napriek pandemickým opatreniam priniesol mnohým radosť a hudobný zážitok. Aj keď niektoré prihlásené zbory nemohli prísť, na festivale spievali: Zvolenský spevácky zbor, Evanjelický spevácky zbor Hosana z Hronseku, Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena z Maďarska a Spevácky zbor Hron z B. Bystrice. Im všetkým patrí poďakovanie ako aj primátorke mesta Zvolen L. Balkovičovej za jej podporu festivalu.

Iné informačné zdroje o festivale:

https://zv-podujatia.com/2021/09/19/zvolen-rozospievali-zbory-nielen-zo-slovenska/

 

JUDr. A. Dovčíková - moderátorka a speváčka ZSZ a primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová

 

Zvolenský spevácky zbor, dirigentka: Janka Jančiarová

 

Evanjelický spevácky zbor Hosana z Hronseku, dirigentka: Ivana Klesniaková

 

Budapeštiansky spevácky zbor Ozvena z Maďarska, dirigent: Galambos Ádám Balázs

 

 

Spevácky zbor Hron z B. Bystrice, dirigent: Peter Bibza

 

Spoločná skladba zborov "Aká si mi krásna...", diriguje: Peter Bibza

 

Spoločná fotografia dirigentov zborov s primátorkou mesta Zvolen L. Balkovičovou

 


18. septembra 2021 - Zvolenský festival speváckych zborov pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. L. Balkovičovej - pozvánka

 


4. septembra 2021 - ZSZ sa zúčastnil postupovej súťaže amatérskych speváckych zborov Banskobystrického regiónu v Ev. kostole v Banskej Štiavnici Viva il canto 2021. Zvolenský spevácky zbor bol úspešný a získal Zlaté pásmo v krajskej postupovej súťaži a prehliadke dospelých speváckych zborov.

Vystúpenie ZSZ v Ev. kostole v B. Štiavnici na súťaži Viva il canto 2021

 

Vyhodnotenie súťaže Viva il canto 2021 v Ev. kostole v B. Štiavnici

 

Zvolenský spevácky zbor bol úspešný a získal Zlaté pásmo v krajskej postupovej súťaži a prehliadke dospelých speváckych zborov Viva il canto 2021


4. septembra 2021 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti slávnostného otvorenia XXIX. ročníka výstupu na Pustý hrad.

https://www.youtube.com/watch?v=wyBCD3d_aNo

Slávnostné otvorenie XXIX. roč. výstupu na Pustý hrad  4. 9. 2021

 

Slávnostné otvorenie XXIX. roč. výstupu na Pustý hrad  4. 9. 2021

 


Zvolenský spevácky zbor Vás pozýva na 13. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov.

V sobotu 18. septembra 2021 sa uskutoční 13. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov aj s účasťou zahraničných speváckych zborov z Maďarska, Čiech, Slovákov zo Srbska. V bohatom programe nebude chýbať ani vystúpenie domáceho Zvolenského speváckeho zboru a ďalších slovenských účastníkov. Všetky informácie o mieste a čase konania festivalového podujatia budú aktualizované na základe platných odporúčaní RÚVZ, záujemcom sa preto odporúča sledovať aj naďalej  našu webovú stránku, Facebook  a tiež informácie uverejňované na reklamných plochách mesta Zvolen. Tešíme sa na vašu účasť!


27. augusta 2021 - zbor vystúpil v rámci osláv 77. výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku "Valaška" na nám. SNP vo Zvolene.

 

Báseň recituje Mgr. E. Vongrejová, predsedníčka ZSZ (27. 8. 2021)

 

Zvolenský spevácky zbor vystúpil pri príležitosti 77. výročia SNP (27. 8. 2021)

 

Zvolenský spevácky zbor vystúpil pri príležitosti 77. výročia SNP (27. 8. 2021)


29. júna 2021 - Koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kaplnke Zvolenského zámku. Ako hosť vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy vo Zvolene pod vedením dirigentky speváckeho zboru M. Filkorovej. Koncert mal príjemnú a radostnú atmosféru a vystúpenia zaujali divákov a hostí.

 

 

Vystúpenie detí ZUŠ vo Zvolene na koncerte ZSZ (diriguje M. Filkorová)

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru (diriguje M. Filkorová)

 

Zvolenský spevácky zbor na nádvorí Zvolenského zámku (26. júna 2021)

 


29. júna 2021 - Spievame opäť pre vás ...

 

   Zvolenský spevácky zbor so svojou dirigentkou Martinou Filkorovou opúšťa on-line priestor, a predstaví sa svojím priaznivcom zo Zvolena a okolia konečne znovu naživo!

   Všetci, ktorí máte radi hudbu a milujete zborový spev, ste  srdečne pozvaní na koncert ZSZ dňa  29.06.2021, t. j. utorok – začiatok koncertu o 18.00 hod. – do priestorov kaplnky na nádvorí Zvolenského zámku.

    Za dodržania všetkých, stále platných, protiepidemiologických opatrení, sa prítomnému publiku predstavíme s pestrým programom pozostávajúcim zo skladieb rôzneho žánru.

    Už teraz sa na vás, našich  priaznivcov, tešíme! Veď, bez vašej neustálej podpory a vášho potlesku bol hudobný život spevákov počas pandémie veľmi smutný.


26. mája 2021 - po dlhej prestávke (činnosť zastavená kvôli covidu) sa uskutočnila výročná členská schôdza Zvolenského speváckeho zboru v budove bývalého OÚ vo Zvolene. Boli prehodnotené doterajšie úlohy a vystúpenia a bol prijatý plán na ďalšie obdobie činnosti zboru.

Výročná členská schôdza ZSZ 26. mája 2021

 

Výročná členská schôdza ZSZ 26. mája 2021

 


9. mája 2021 - naše rady v zbore navždy opustil bývalý predseda Zvolenského speváckeho zboru a dlhoročný spevák i člen doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc. vo veku 72 rokov. Profesijne bol vysokoškolský pedagóg. Zároveň bol aj zanieteným turistom a spojil lásku k prírode s láskou k spevu. Mal neopísateľný humor a všetci sme ho mali radi. Bude nám chýbať. Česť jeho pamiatke!

 

 

 doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.


30. apríla 2021 - Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum pripravujú každý mesiac v roku 2021 živé online prenosy z rôznych kultúrnych a športových vystúpení.
 
Zvolenský spevácky zbor dostal príležitosť vystúpiť v rámci živých online prenosov 30. apríla 2021 (piatok) o 18.30 hod. v Starej radnici vo Zvolene. Predstaví sa koncertom zloženým zo svetských, ľudových a hymnických piesní.
Živé vysielanie na YouTube: Mesto Zvolen


Zvolenský spevácky zbor mal tiež vystúpiť v rámci živých prenosov 25. marca 2021. Ospravedlňuje sa zbor všetkým priaznivcom a podporovateľom zborového spevu, avšak koncert musel zrušiť zo zdravotných dôvodov a odchod niektorých účinkujúcich do karantény.


25. marca 2021 o 18.30 hod. - Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum pripravujú v mesiaci marec 2021 ďalšie živé prenosy z rôznych vystúpení. Zvolenský spevácky zbor tiež vystúpi v rámci živých prenosov  na YouTube: Mesto Zvolen. Zbor ponúka špeciálny veľkonočný koncert zložený zo svetských, ľudových a hymnických skladieb.


Tradičný 12. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov organizovaný Zvolenským speváckym zborom sa niekoľkokrát v závere roka 2020 z dôvodu pandémie preložil. Zvolenský spevácky zbor by sa rád krátkym videom z predchádzajúceho ročníka poďakoval za trvalú podporu Mestu Zvolen a BBSK, ako aj prihláseným zborom na festival a priaznivcom zborového spevu a dúfa, že 13. ročník sa podarí zrealizovať.

 

https://www.youtube.com/watch?v=aG9Uo8M-fUo&feature=youtu.be


V závere roka 2020 sa ZSZ podarilo so 6 členmi (v zmysle platných pokynov vlády SR) pripraviť aspoň malú ukážku z činnosti zboru a zároveň ubezpečiť svojich priaznivcov, že po celý čas obmedzení mysleli na nich. Žiaľ, zbor je zostavený z 30 osôb a preto nebolo možné vystúpiť všetkým spevákom. Snáď video poteší všetkých.

https://youtu.be/zZS9LG1Pyyo


Zvolenský spevácky zbor vzhľadom na epidemiologické opatrenia v celej Slovenskej republike sa nemôže zúčastňovať vystúpení a spoločenských stretnutí. Zároveň zbor musel zrušiť aj mnohé plánované aktivity a najmä 12. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov naplánovaný na 27. a 28. novembra 2020.


9. novembra 2020 - Zvolenský spevácky zbor sa rozlúčil s dlhoročným členom zboru Jozefom Borošom, ktorý nás opustil vo veku 72 rokov. Profesijne bol rušňovodič, ale dušou bol všestranný umelec. Spieval, hral na saxofóne, klarinete a tiež nádherne maľoval prírodu. Zvolenský spevácky zbor stratil v Jožkovi speváka, hudobníka a dobrého priateľa. Česť jeho pamiatke!

Jozef Boroš


28. augusta 2020 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na oslavách  76. výročia Slovenského národného povstania pri Pamätníku Valaška na námestí SNP vo Zvolene.

Zvolenský spevácky zbor 28. 8. 2020 na námestí SNP vo Zvolene

 

Báseň recituje E. Vongrejová - predsedníčka ZSZ

 

Zvolenský spevácky zbor na oslavách 76. výročia SNP vo Zvolene

 


Všetky plánované podujatia ZSZ boli od 29. marca 2020 zrušené v súvislosti so zastavením šírenia ochorenia (Covid-19) v zmysle pokynov krízového štábu Mesta Zvolen a celoštátnych požiadaviek.

 


22. februára 2020 - sa uskutočnil 7. ročník Plesovej zábavy ZSZ a Univerzity tretieho veku pri Technickej univerzite vo Zvolene v Kongresovom centre TU.  V programe vystúpili deti z Klubu modernej gymnastiky zo Zvolena pod vedením p. I. Olveckej a mladí umelci s vážnou hudbou (Palaj junior). Zábava sa potom niesla v zábavnom a tanečnom tóne. Hosťom bol český dirigent zo Znojma p. Jan Svoboda.

 

Hosťom večera p. J. Svoboda (dirigent z ČR), ktorý predniesol prípitok

 

Deti z Klubu modernej gymnastiky zo Zvolena sa pripravovali na vystúpenie

 

Mladí umelci (basa a gitara) vo vážnom tóne zahrali niekoľko skladieb (Palaj junior)

 

Na tanečnom parkete v Kongresovom centre TU vo Zvolene 22. 2. 2020

 

Spoločná fotka s víťazom darčekového miešaného koša v tombole

 


20. februára 2020 - spomienkové stretnutie ZSZ k nedožitým 80. narodeninám bývalého dlhoročného dirigenta Božidara Vongreja, ktoré sa uskutočnilo v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Zbor potešila aj prítomnosť primátorky mesta Zvolen p. L. Balkovičovej a ďalších významných hostí.

Spomienkové stretnutie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene 20. 2. 2020

 

Spomienkové stretnutie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene 20. 2. 2020

 

Spomienkové stretnutie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene 20. 2. 2020

 


20. februára 2020 - pozvánka na spomienkové stretnutie organizované pri príležitosti nedožitých 80 rokov veku bývalého dlhoročného dirigenta ZSZ p. Božidara VONGREJA.

 


7. februára 2020 - sa konala Výročná členská schôdza členov ZSZ v internáte na Barinách. Schôdze sa zúčastnilo 41 členov. Do funkcie predsedníčky ZSZ na ďalšie 2-ročné obdobie bola opätovne zvolená Mgr. Emília Vongrejová.

 

Výročnú členskú schôdzu ZSZ viedla 1. podpredsedníčka ZSZ JUDr. Anna Dovčíková

 

Členovia ZSZ na výročnej členskej schôdzi 7. 2. 2020

 

Výročná členská schôdza ZSZ 7. 2. 2020

 


22. februára 2020 - Pozvánka na 7. ročník Plesovej zábavy organizovanej Zvolenským speváckym zborom a Univerzitou tretieho veku. Plesová zábava sa bude konať v Kongresovom centre TU vo Zvolene. Začiatok o 18.00 hod.

 


7. februára 2020 - Výročná členská schôdza členov ZSZ v internáte na Barinách. Začiatok o 16.45 hod. Pozvanie dostali všetci členovia Zvolenského speváckeho zboru.


14. januára 2020 - Zvolenský spevácky zbor sa rozlúčil na zvolenskom cintoríne s 89-ročným p. Alexandrom Bibom, ktorý v zbore pôsobil štyri desiatky rokov a spievanie v zbore ukončil v roku 2009. Bol mimoriadne aktívny a spoločenský človek. Budeme dlho spomínať. Česť jeho pamiatke!

 

Za ZSZ spomínal a smutočnú reč uviedol Ing. Milan Kulich, bývalý predseda zboru

 

Posledná rozlúčka zboru s bývalým členom p. A. Bibom na zvolenskom cintoríne

 


6. januára 2020 - Trojkráľový koncert Zvolenského speváckeho zboru vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči. Publikum vytvorilo príjemnú atmosféru.

 

Zvolenský spevácky zbor vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči 6. 1. 2020. Diriguje Martina Filkorová

 

Zvolenský spevácky zbor vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči 6. 1. 2020

 


5. januára 2020 - Trojkráľový koncert v Evanjelickom kostole na Sliači. Vystúpili Zvolenský spevácky zbor, Spevácky zbor Hosana cirkevného zboru ECAV Hronsek-Zvolen a Slovenský komorný gitarový orchester. Koncert bol úžasným zážitkom.

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor Hosana cirkevného zboru ECAV Hronsek-Zvolen

 

Slovenský komorný gitarový orchester

 


6. januára 2020 - Trojkráľový koncert Zvolenského speváckeho zboru vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Budči o 15.00 hod. Zbor diriguje M. Filkorová.

 


5. januára 2020 - Novoročný koncert Zvolenského speváckeho zboru v Evanjelickom kostole a. v. na Sliači o 16.00 hod. Zbor diriguje M. Filkorová.

 

 


22. decembra 2019 - Vianočný koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. V závere koncertu vystúpili ako hosť členovia FS Marína zo Zvolena. Návštevníci koncertu boli výborní a potešili všetkých potleskom, ako aj vianočnou atmosférou. Niektorí priniesli vyzdobené perníčky.

 

Zvolenský spevácky zbor v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku - diriguje M. Filkorová

 

Zvolenský spevácky zbor v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku

 

Vystúpenie členov FS Marína zo Zvolena

 


16. decembra 2019 - Predvianočný koncert v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Zvolen-Záhonok. Obecenstvo ho prijalo s potleskom a niektoré staré mamy si aj zaspievali. ZSZ ďakuje p. riaditeľke DDaDSS M. Machayovej za milé prijatie ako aj jej zamestnancom.

 

http://www.ddadsszvolen.sk/?vystupenie-zvolenskeho-spevackeho-zboru,577

ZSZ v DDaDSS Zvolen-Záhonok 16. 12. 2019

 

Predvianočný koncert v DDaDSS Zvolen-Záhonok 16. 12. 2019

 

Dirigentka ZSZ M. Filkorová a p. riaditeľka DDaDSS p. M. Machayová

 


22. decembra 2019 - Vianočný koncert o 16.00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Zbor diriguje M. Filkorová.

 

 


16. decembra 2019 - Predvianočný koncert o 16.00 hod. v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen-Záhonok. Zbor diriguje M. Filkorová.

 

 


1. decembra 2019 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil 20-minútovým koncertom v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante pri príležitosti Dňa priateľov Samaritána. Program bol bohatý a vystúpili aj ďalšie pozvané telesá. Atmosféra bola slávnostá a zároveň sa zapálila aj prvá adventná svieca.

ZSZ v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante 1. decembra 2019

 

Zvolenský spevácky zbor v Galante (príchod na vystúpenie) 1. decembra 2019

 


1. decembra 2019 - Pozvánka na Deň priateľov Samaritána, ktorý sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Pozvanie dostal aj Zvolenský spevácky zbor, ktorý vystúpi na tomto podujatí.

 

 


28. novembra 2019 - "Koncert pre radosť" v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej pre pacientov. Koordinátorkou bola Ing. Lýdia Milanová, kultúrna referentka NRC. Sprievodné slovo mala E. Vongrejová, predsedkyňa ZSZ. Zbor dirigovala Martina Filkorová.

 

Sprievodné slovo E. Vongrejová, predsedkyňa ZSZ (Kinosála v NRC v Kováčovej)

 


8. - 10. novembra 2019 - Zvolenský spevácky zbor sa zúčastnil v zmysle pozvania Slovenským domom v Prahe a Slovenským evanjelickým augsburského vyznania cirkevným zborom v Prahe koncertu v Chráme sv. Michala v Jirchářích v Prahe 1 spolu s pražským zborom Camera Chabra 8. 11. 2019.  Veľké poďakovanie patrí riaditeľovi Slovenského domu v Prahe p. Vladimírovi Skalskému a p. farárovi Mariánovi Čopovi. Členovia ZSZ si v ostatných dňoch pozreli historické pamiatky Prahy.

 

ZSZ koncertuje v Chráme sv. Michala v Jirchářích Praha 1

 

Zbor Camera Chabra koncertuje v Chráme sv. Michala v Jirchářích Praha 1

 

ZSZ a zbor Camera Chabra pri spoločnej piesni v Chráme sv. Michala v Jirchářích Praha 1

 

Spoločná fotografia ZSZ v Chráme sv. Michala v Jirchářích Praha 1 (v strede zľava p. farár M. Čop, riaditeľ Slovenského domu v Prahe p. V. Skalský, p. dirigentka ZSZ M. Filkorová a dirigent zboru Camera Chabra p. L. Mátl)

 

ZSZ v Prahe (prehliadka mesta) 9. novembra 2019


16. októbra 2019 - Zvolenský spevácky zbor a zbor Evanjelického gymnázia z Banskej Bystrice vystúpili pri príležitosti 87. výročia Zvolenského manifestu na spomienkovom stretnutí pri pamätníku A. Hlinku a M. Rázusa v parku Š. Višňovského vo Zvolene. Dirigovali: Martina Filkorová a Peter Bibza.

Pamätník A. Hlinku a M. Rázusa v parku Š. Višňovského vo Zvolene - diriguje: M. Filkorová

 

Vystúpenie ZSZ a zboru Ev. gymnázia z B. Bystrice 16. 10. 2019 - diriguje: M. Filkorová

 

Vystúpenie zboru Ev. gymnázia z B. Bystrice a ZSZ 16. 10. 2019 - diriguje: P. Bibza


13. októbra 2019 - 3. deň festivalu: členovia Smíšeného pěveckého sboru K. Němečka z Moravského Krumlova (ČR) spolu s členmi ZSZ navštívili Pustý hrad. Skupinu sprevádzal p. Ján Beljak, ktorý odborne oboznámil účastníkov s históriou, namáhavou prácou s archeologickým objavmi a úpravami Pustého hradu. Hostia z Čiech ako aj domáci boli nadšení a vyjadrili veľkú vďaku p. J. Beljakovi. Odchádzali z Pustého hradu s cieľom opäť sa naň vrátiť. Zvolenský spevácky zbor ďakuje p. J. Beljakovi a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ján Beljak

 

Pustý hrad

 

Spoločná fotografia na Pustom hrade 13. 10. 2019

 

Pustý hrad


12. októbra 2019 - 2. deň festivalu: vystúpili zbory: Zvolenský spevácky zbor, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova (ČR), Spevácky zbor mesta Brezna a spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA zo Spišskej Novej Vsi.

 

Spoločná skladba zborov "Tebe Pojem", diriguje: Jan Svoboda

 

Zvolenský spevácky zbor, diriguje: Martina Filkorová

 

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova, diriguje: Jan Svoboda

 

Spevácky zbor mesta Brezna, diriguje: Milan Pazúrik

 

Spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA Spišská Nová Ves, diriguje: Igor Grega

 

Ukončenie a poďakovanie zborom, divákom, hosťom a organizátorom festivalu (E. Vongrejová, predsedníčka ZSZ)

 

Záverečná spoločná skladba zborov "Aká si mi krásna...",  diriguje: Martina Filkorová

 


11. októbra 2019 - 1. deň festivalu: vystúpili zbory: Detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena, Mládežnícky spevácky zbor PinkHarmony Academy Zvolen, Mládežnícky spevácky zbor Pán sa stará pri kostole Božského srdca Ježišovho Zvolen-Sekier, Zvolenský spevácky zbor.

 

Spoločná skladba zúčastnených zborov  "Aká si mi krásna...", diriguje: Martina Filkorová

 

Otvorenie festivalu: moderuje Anna Dovčíková zo ZSZ a úvodné slovo primátorka mesta Zvolen p. Lenka Balkovičová

 

Detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena, diriguje: Peter Bibza

 

Mládežnícky spevácky zbor PinkHarmony Academy Zvolen, diriguje: Oľga Brozmanová

 

Mládežnícky spevácky zbor Pán sa stará pri kostole Božského srdca Ježišovho Zvolen - Sekier, diriguje: Janka Jančiarová

 

Zvolenský spevácky zbor, diriguje: Martina Filkorová

 

Spoločná fotografia ZSZ s p. primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou a viceprimátorom p. Vladimírom Luptákom

 


11. - 13. októbra 2019 - POZVÁNKA NA XI. ROČ. ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV

 


5. a 6. októbra 2019 - Zvolenský spevácky zbor sa zúčastnil Medzinárodného stretnutia speváckych zborov v Budapešti (MR). Okrem ZSZ spievali na koncertoch aj zbory z Nemecka, ČR, SR, MR, Srbska. Stretnutia sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Budapešti p. Pavol Hamžík. Koncerty sa konali v Kostole Sv. Jozefa v Budapešti.

Spoločná skladba zborov "Aká si mi krásna..." - diriguje M. Filkorová

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kostole Sv. Jozefa v Budapešti - 5. 10. 2019

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kostole Sv. Jozefa v Budapešti - 6. 10. 2019

ZSZ s organizátorkou medzinárodného stretnutia p. Zuzanou Hollósyovou (v strede)

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kostole Sv. Jozefa v Budapešti - 6. 10. 2019


5. a 6. októbra 2019 - Zvolenský spevácky zbor vystúpi na MEDZINÁRODNOM STRETNUTÍ SPEVÁCKYCH ZBOROV "220 rokov - 220 hlasov", ktoré sa uskutoční 5. októbra 2019 o 19.00 hod. a 6. októbra 2019 o 11.00 hod. v Kostole Sv. Jozefa v Budapešti.

 

 


7. septembra 2019 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti slávnostného otvorenia XXVII. ročníka výstupu na Pustý hrad. Členovia zboru sa tiež zúčastnili turistického výstupu. Na Pustom hrade pri príležitosti 100. výročia Matice slovenskej bol medailou ocenený dlhoročný aktívny člen zboru (bývaly predseda a aj podpredseda) p. Ing. Peter Milo. Celý zbor mu blahoželá!

 

Členovia ZSZ v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 7. 9. 2019

 

Vystúpenie ZSZ v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 7. 9. 2019

 

Vystúpenie ZSZ v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 7. 9. 2019

 

Ocenený Ing. Peter Milo na Pustom hrade (vpravo)

 


7. septembra 2019 - Pozvánka na XXVII. ročník národného výstupu na Pustý hrad.

 

 


28. augusta 2019 - zbor vystúpil v rámci osláv 75. výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku "Valaška" na nám. SNP vo Zvolene.

 

Oslavy 75. výročia SNP na námestí vo Zvolene 28. 8. 2019

 

Oslavy 75. výročia SNP na námestí vo Zvolene 28. 8. 2019

 


24. júna 2019 -  v rámci Koncertu zahraničných zborov vo Zvolene organizovaných Agrikotours Slovakia a Mestom Zvolen pokračoval v podvečerných hodinách  ďalší koncert v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Vystúpili Zvolenský spevácky zbor a spevácky zbor BENTONVILLE CHAMBER CHOIR z USA.

 

Zvolenský spevácky zbor

 

BENTONVILLE CHAMBER CHOIR z USA


25. mája 2019 - v rámci Koncertu zahraničných zborov vo Zvolene organizovaných Agrikotours Slovakia a Mestom Zvolen pokračoval v podvečerných hodinách  koncert v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Vystúpili Zvolenský spevácky zbor a spevácky zbor SAMKLANG z Nórska.

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor SAMKLANG z Nórska

 

Obidva zbory (domáci i zahraničný) zaspievali spolu v závere koncertu

 

Spoločná fotografia účastníkov koncertov (ZSZ a nórsky zbor SAMKLANG)

 


25. mája 2019 - Koncert Zvolenského speváckeho zboru v rámci DNÍ MESTA ZVOLEN 2019 na námestí SNP vo Zvolene.

Zahájenie koncertu Zvolenského speváckeho zboru

 

Námestie SNP vo Zvolene

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru

 


23. mája 2019 - v rámci Koncertu zahraničných zborov vo Zvolene organizovaných Agrikotours Slovakia a Mestom Zvolen vystúpili v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene Zvolenský spevácky zbor a spevácky zbor SAMKLANG z Nórska.

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor SAMKLANG z Nórska

 

Spoločná fotografia zborov (ZSZ a zbor SAMKLANG z Nórska) - v strede s kvetmi primátorka Mesta Zvolen p. Lenka Balkovičová

 


23. mája 2019, 25. mája 2019 a 24. júna 2019 sa uskutočnia koncerty zahraničných zborov vo Zvolene (z Nórska a USA) a Zvolenského speváckeho zboru.

 

 


25. mája 2019 - v rámci DNÍ MESTA ZVOLEN konaných v dňoch 24. - 25. mája 2019 vystúpi aj Zvolenský spevácky zbor na námestí SNP vo Zvolene o 10.00 hod. (sobota).

 


8. mája 2019 - zbor vystúpil na oslavách 74. výročia oslobodenia, porážky fašizmu a konca 2. svet. vojny pri Pamätníku ČA na nám. SNP vo Zvolene. Zbor dirigovala Martina Filkorová.

 

ZSZ 8. mája 2019 pri Pamätníku ČA na nám. SNP vo Zvolene

 

ZSZ 8. mája 2019 pri Pamätníku ČA na nám. SNP vo Zvolene

 


16. apríla 2019 - Koncert Trojruža v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Spievali zbory: Miešaný mládežnícky spevácky zbor Konzervatória PinkHarmony, Zvolenský spevácky zbor a hosťom bol islandský spevácky zbor SONGFJELAGID s dirigentom Hilmarom Orn Agnarssonom. Atmosféra na koncerte bola vynikajúca aj vďaka hosťom, ktorí v závere zaspievali spoločne s ostatnými zbormi pieseň "Tancuj, tancuj, vykrúcaj..." vo svojom jazyku.

 

Miešaný mládežnícky spevácky zbor Konzervatória PinkHarmony

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Islandský spevácky zbor SONGFJELAGID

 

Spoločná pieseň "Tancuj, tancuj, vykrúcaj..." v podaní všetkých zborov

 

Záver koncertu (vľavo dirigent islandského zboru Hilmar Orn Agnarsson, vpravo primátorka mesta Zvolen p. L. Balkovičová)

 


16. apríla 2019 -  o 17.30 hod. (utorok) v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku spoločný koncert Miešaného mládežníckeho speváckeho zboru Konzervatória PinkHarmony a Zvolenského speváckeho zboru, ktoré budú hostiť islandský spevácky zbor SONGFJELAGID na čele s dirigentom Hilmarom Orn Agnarssonom.

 

 


 

23. februára 2019 - 6. Plesová zábava ZSZ a Univerzity tretieho veku pri Technickej univerzite vo Zvolene v Kongresovom centre TU vo Zvolene. Všetkým hosťom a domácim účastníkom, ako aj organizátorom patrí poďakovanie za vytvorenie dobrej a veselej atmosféry.

ZSZ sa pripravuje na vystúpenie v úvode 6. Plesovej zábavy

 

Tombola - vľavo predsedníčka ZSZ Mgr. E. Vongrejová, v strede Mgr. Ing. E. Selecký, PhD. z UVT pri TU vo Zvolene a I. podpredsedníčka ZSZ JUDr. A. Dovčíková

 

Voľná zábava a tanec

 


 

20. januára 2019 - Novoročný koncert ZSZ v obci Čerín v Rímskokatolíckom kostole sv. Martina. Veľmi milá atmosféra a srdečne vyjadrenia a poďakovania od p. farára Mgr. Dušana Mesika ako aj hostí koncertu.

ZSZ v Rímskokatolíckom kostole sv. Martina v Čeríne 20. 1. 2019

 

Spoločná fotografia ZSZ s p. farárom Mgr. Dušanom Mesikom

 


23. februára 2019 - Zvolenský spevácky zbor v spolupráci s Univerzitou tretieho veku na TU vo Zvolene Vás pozývajú do Kongresového centra Technickej univerzity vo Zvolene dňa 23. februára 2019  (sobota) od 19.00 hod. na 6. PLESOVÚ ZÁBAVU.

 


20. januára 2019 - Sviatočný Novoročný koncert ZSZ v obci Čerín v Rímskokatolíckom kostole sv. Martina o 16. 30 hod.

 


14. decembra 2018 - uskutočnil sa Vianočný koncert Zvolenského speváckeho zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni a hosťami koncertu bolo Trio Sanguinis, ktoré na koncerte vystúpilo samostatne a aj spoločne so ZSZ zaspievali pieseň.

 

Zvolenský spevácky zbor 14. decembra 2018

 

Trio Sanguinis 14. decembra 2018

 

Trio Sanguinis 14. decembra 2018

 

Zvolenský spevácky zbor a Trio Sanguinis - spoločná skladba 14. decembra 2018

 


 

14. decembra 2018 - VIANOČNÝ KONCERT v Rytierskej sieni Zvolenského zámku. Hostia: TRIO SANGUINIS (pozvánka).

 


6. decembra 2018 - Predvianočný koncert v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen - Záhonok. Veľmi milá a spontánna atmosféra.

http://www.ddadsszvolen.sk/?predvianocny-koncert-na-zahonku,535

Úvodné slovo - riaditeľka DD a DSS Zvolen - Záhonok p. PhDr. Mária Machayová

 

Členovia Zvolenského speváckeho zboru

 

ZSZ v DD a DSS Zvolen - Záhonok - 6. decembra 2018


6. decembra 2018 - PREDVIANOČNÝ KONCERT v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen - Záhonok (pozvánka).

 

 


5. novembra 2018 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil pri odhalení Pamätnej tabule na budove bývalej Ľudovej banky vo Zvolene pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku ČSR. Zaspieval skladbu "Aká si mi krásna..." a českú a slovenskú hymnu.

 

https://zv-podujatia.com/2018/11/06/zvolen-bol-dolezity-pri-vzniku-ceskoslovenska-pripomina-to-nova-pamatna-tabula/

Budova bývalej Ľudovej banky vo Zvolene, dnes hotel Academic na Hviezdoslavovej ul.

 

Zvolenský spevácky zbor 5. novembra 2018


5. novembra 2018 - oslavy 100. výročia vzniku ČSR. Zvolenský spevácky zbor vystúpi o 15.00 hod. pri odhalení Pamätnej tabule na budove bývalej Ľudovej banky vo Zvolene, dnes Hotel Academic na Hviezdoslavovej ulici vo Zvolene.

 

 


25. októbra 2018 - Zvolenský spevácky zbor sa na určitý čas rozlúčil s doterajšou dirigentkou Mgr. art. Martinou Filkorovou, PhD., z dôvodu jej očakávaného prírastku do rodiny v závere roka 2018. Zbor jej želá veľa šťastia, spokojnosti a radosti z nového člena rodiny. Zbor povedie Mgr. Oľga Brozmanová, PhD., doterajšia speváčka a dirigentka hlasovej výchovy zboru.

Záverečné stretnutie s dirigentkou Martinou Filkorovou pred jej odchodom na materskú dovolenku

 


16. októbra 2018 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na spomienkovom stretnutí venovanému 86. výročiu Zvolenského manifestu vo Zvolene pri Pamätníku A. Hlinku a M. Rázusa v Parku Š. Višňovského vo Zvolene.

 

 

Spomienkové stretnutie k 86. výr. Zvolenského manifestu pri Pamätníku A. Hlinku a M. Rázusa vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ na spomienkovom stretnutí 16. 10. 2018

 


14. októbra 2018 - X. Zvolenský festival speváckych zborov - tretí deň - Zvolenský zámok (sobášna sieň). Na zámku odznelo 30 uchu lahodiacich skladieb od štyroch zborov. Tretím dňom sa festival ukončil opäť skladbou E. Suchoňa "Aká si mi krásna..." aj so zahraničnými zbormi z Čiech a Maďarska.

 

Videozáznamy z jednotlivých vystúpení zborov z trojdňového festivalu sú na Facebooku ZSZ:

https://www.facebook.com/Zvolensk%C3%BD-spev%C3%A1cky-zbor-1397898683874118/

Zvolenský spevácky zbor

 

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena z Maďarska

 

Pěvecké sdružení Vítězslav Novák zo Znojma (Česká republika)

 

Spevácky zbor Betacanta zo Zvolena

 

Spoločná záverečná skladba od E. Suchoňa "Aká si mi krásna..." - diriguje Jan Svoboda

 


13. októbra 2018 - X. Zvolenský festival speváckych zborov - druhý deň - v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V úvode druhého dňa festivalu sa prihovoril zborom, divákom a hosťom europoslanec p. Ing. Vladimír Maňka. O vzniku, vývoji a činnosti Zvolenského speváckeho zboru prezentovala obrazom i slovom JUDr. Želmíra Machalová zo ZSZ. Zároveň popri koncerte boli odovzdané Pamätné listy členom ZSZ od zboru a Mesta Zvolen a odzneli aj ďakovné príhovory zúčastnených hostí ku konaniu festivalu ako aj k 135. výročiu vzniku Zvolenského speváckeho zboru.

 

Úvodná skladba od E. Suchoňa "Aká si mi krásna..." v podaní všetkých zúčastnených zborov - diriguje Mgr. art. Martina Filkorová, PhD.

 

Členovia Zvolenského speváckeho zboru

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru

 

Vystúpenie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena z Maďarska

 

Vystúpenie Pěveckého sdružení Vítězslav Novák zo Znojma (Česká republika)

 

Vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA z Trenčianskych Teplíc

 

Odovzdávanie Pamätných listov členom Zvolenského speváckeho zboru

 


12. októbra 2018 - X. Zvolenský festival speváckych zborov - prvý deň - v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene. Zároveň zbor oslavoval 135. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti bola vydaná kniha spracovaná kolektívom autorov pod názvom: Pamätnica Zvolenského speváckeho zboru - Desaťročie 2008 - 2018.

 

Krst vydanej knihy "Pamätnica Zvolenského speváckeho zboru - Desaťročie 2008 - 2018". Krstnou mamou bola primátorka mesta Zvolen p. Lenka Balkovičová

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v novej rovnošate

 

Vystúpenie Detského speváckeho zboru Štvorlístok zo Zvolena

 

Vystúpenie Zmiešaného mládežníckeho speváckeho zboru Súkromného konzervatória PinkHarmony zo Zvolena

 

Vystúpenie Univerzitného speváckeho zboru Mladosť z PF UMB Banská Bystrica

 

Vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA z Trenčianskych Teplíc

 

Spoločné vystúpenie zúčastnených zborov - diriguje doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

 


12., 13. a 14. októbra 2018 - ZVOLENSKÝ FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV (Pozvanie pre všetkých priaznivcov a záujemcov o zborový spev). Pripravený je bohatý a zaujímavý program.

 

https://zv-podujatia.com/2018/10/01/na-10-rocniku-festivalu-spevackych-zborov-oslavi-135-vyrocie-zvolensky-spevacky-zbor/

 


1. septembra 2018 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti XXVI. národného výstupu na Pustý hrad a mnohí členovia ZSZ sa výstupu aj zúčastnili.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UC1IBtN_0p0

Vystúpenie ZSZ

 

Príhovor primátorky mesta

 

V teplom počasí na Pustom hrade si osvieženie vychutnávala aj predsedníčka ZSZ

 


1. septembra 2018 - Pozvánka na národný výstup na Pustý hrad.

 

 


28. augusta 2018 - Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku "Valaška" na námestí SNP vo Zvolene.

 

Pietny akt kladenia vencov (74. výročie SNP)

 

Vystúpenie ZSZ na 74. výročí SNP

 


21. júna 2018 - Zvolenský spevácky zbor zaspieval niekoľko piesní na slávnostnej promócii absolventov Univerzity tretieho veku Technickej univerzity vo Zvolene.

 

ZSZ v aule TU vo Zvolene - promócie absolventov Univerzity tretieho veku

 


14. mája 2018 - v rámci Koncertu zahraničných skupín vo Zvolene vystúpil ZSZ v úvode koncertu speváckeho zboru z USA (Kalifornie) THE VOCAL ART ENSEMBLE na Zvolenskom zámku v Kráľovskej sieni.

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor z USA (Kalifornie) THE VOCAL ART ENSEMBLE

 

Spevácky zbor z USA (Kalifornie) THE VOCAL ART ENSEMBLE

 

Spevácky zbor z USA (Kalifornie) THE VOCAL ART ENSEMBLE

 

Dirigentka THE VOCAL ART ENSEMBLE (vľavo), dirigentka ZSZ (vpravo)

 


12. - 13. mája 2018 - vystúpenie ZSZ na 3. ročníku festivalu speváckych zborov v Znojme (CANTAMUS URBI) za účasti zborov z Rakúska, Česka a Nórska. 13. mája (nedeľa) vystúpil ZSZ v Louckom kláštore v Znojme.

 

ZSZ spieva v Mestskom divadle v Znojme (12. 5. 2018)

 

Poďakovanie účinkujúcim zborom

 

ZSZ spieva v Louckom kláštore v Znojme (13. 5. 2018)

 

Znojmo (v strede hlavný organizátor festivalu p. Jan Svoboda - dirigent znojemského zboru a vpravo - predsedníčka ZSZ)

 


 

11. mája 2018 - slávnostné otvorenie výstavy Lujzy Lysinovej "O včelách a ľuďoch" - textilné výtvarné umenie v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

Slávnostné otvorenie výstavy Lujzy Lysinovej

 

Na výstave bol vystavený prenosný úľ so živými včielkami

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru

 

Ukážka z obrazovej časti výstavy

 


7. mája 2018 - oslavy 73. výročia oslobodenia, porážky fašizmu a konca II. svet. vojny pri Pamätníku ČA na námestí SNP vo Zvolene.

 

Recituje predsedníčka ZSZ Mgr. E. Vongrejová

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru

 


5. mája 2018 - Zvolenský ženský klub (ZŽK) oslávil 20 rokov svojej existencie a Zvolenský spevácky zbor oslavy spestril rôznymi piesňami 5. mája 2018 v reštaurácii Centrum vo Zvolene.

 

Moderátorka a speváčka ZSZ JUDr. A. Dovčíková (vľavo) a predsedníčka ZŽK p. D. Kvetanová

 

Zvolenský spevácky zbor (dirigentka M. Filkorová)

 

Zvolenský spevácky zbor (dirigentka M. Filkorová)

 

Zvolenský spevácky zbor (dirigentka J. Jančiarová)

 


 

26. apríla 2018 - Ing. Peter Milo - dlhoročný spevák a člen výboru Zvolenského speváckeho zboru si naposledy zaspieval so zborom 26. apríla 2018 v Starej radnici vo Zvolene a pri tejto príležitosti zbor usporiadal malú spoločenskú rozlúčku.

Ing. Peter Milo a členka zboru JUDr. Želmíra Machalová

 

Zvolenský spevácky zbor (vľavo tretí Ing. P. Milo)

 

Skupina "Peťo Band", v ktorej účinkuje Ing. P. Milo

 


11. marca 2018 - Koncert ZSZ k MDŽ v obci Dobroč v Kultúrnom dome. Spoluúčinkovala hudobná a spevácka zložka FS Poľana pri TU vo Zvolene.

 

Zahájenie koncertu k MDŽ - p. starosta obce Dobroč

Vystúpenie ZSZ

 

Vystúpenie FS Poľana pri TU vo Zvolene

 

Kvietok pre každú ženu od p. starostu obce Dobroč


10. februára 2018 - Zvolenský spevácky zbor v spolupráci s Univerzitou tretieho veku (UTV)  na TU vo Zvolene uskutočnil 5. ročník Plesovej zábavy, ktorá sa konala v Kongresovom centre TU. Hudba bola výborná a aj atmosféra zúčastnených sa niesla v duchu oddychu a zábavy.

Plesová zábava - slávnostné otvorenie a prípitok

 

Plesová zábava - vystúpenie ZSZ

 

Plesová zábava - tanec

 

Plesová zábava - organizátori a vzácni hostia


10. februára 2018 - Zvolenský spevácky zbor v spolupráci s Univerzitou tretieho veku na TU vo Zvolene Vás pozývajú do Kongresového centra Technickej univerzity vo Zvolene dňa 10. februára 2018 (sobota) od 19.00 hod. na 5. PLESOVÚ ZÁBAVU.

 

 


19. januára 2018 - výročná členská schôdza aktívnych spevákov, čestných členov a členov ZSZ na Barinách.

ZSZ - výročná členská schôdza 19. 1. 2018

 

ZSZ - výročná členská schôdza 19. 1. 2018

 

ZSZ - výročná členská schôdza 19. 1. 2018


7. januára 2018 - Novoročný koncert v kostole v Prenčove 7. januára 2018. Na koncerte vystúpili súbory a zbory z Prenčova, Banskej Štiavnice, Zvolenský spevácky zbor a Folklórny súbor Poľana pri TU vo Zvolene. Atmosféra bola vynikajúca a aj záverečný novoročný punč v záhrade fary.

 

Zvolenský spevácky zbor


Zvolenský spevácky zbor


Folklórny súbor Poľana pri TU vo Zvolene


15. decembra 2017 - Vianočný koncert ZSZ v Kaplnke Zvolenského zámku.

 

Vianočný koncert v Kaplnke Zvolenského zámku 15. 12. 2017

 

Vianočný koncert v Kaplnke Zvolenského zámku 15. 12. 2017

Vianočný koncert v Kaplnke Zvolenského zámku 15. 12. 2017


14. decembra 2017 - Predvianočný koncert v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Zvolen-Záhonok. Potlesk potešil!

http://www.ddadsszvolen.sk/?zvolensky-spevacky-zbor-na-zahonku,493

 

DD a DSS Zvolen-Záhonok 14. 12. 2017

 

DD a DSS Zvolen-Záhonok

 

Dirigentka ZSZ a riaditeľka DD a  DSS PhDr. Mária Machayová (vpravo) 


28. - 29. októbra 2017 - PODZIMNÍ KONCERT v sobotu podvečer (28. 10. 2017) v Zámockej kaplnke v Moravskom Krumlove. Na koncerte vystúpili Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova a Zvolenský spevácky zbor. Hostitelia pripravili príjemný koncert a venovali mimoriadnu starostlivosť ZSZ. Zabezpečili členom ZSZ aj návštevu historického mesta Mikulov a iné zaujímavosti. Ďakujeme!

 

http://www.meksmk.cz/podzimni%2Dkoncert%2D2017/gs-1203/p1=68

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova

 

Spoločné vystúpenia zborov  v Zámockej kaplnke v Moravskom Krumlove

Zvolenský spevácky zbor v Zámockej kaplnke v Moravskom Krumlove

PODZIMNÍ KONCERT  v Zámockej kaplnke v Moravskom Krumlove 28. októbra 2017

 

Návšteva historického mesta Mikulov na Morave


16. októbra 2017 - 85. výročie Zvolenského manifestu - spomienkové stretnutie pri pamätníku A. Hlinku a M. Rázusa v Parku Š. Višňovského vo Zvolene.

https://zv-podujatia.com/2017/10/18/v-parku-visnovskeho-sa-spominalo-zvolensky-manifest/

Zvolenský spevácky zbor zaspieval slovenskú hymnu

 

Zvolenský spevácky zbor


15. októbra 2017 - (3. deň) - IX. ročník ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV pod záštitou primátorky mesta Zvolen p. Lenky Balkovičovej. Vystúpenia zborov sa konali v Rímsko-katolíckom kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ.

https://zv-podujatia.com/2017/10/17/9-spevackych-zborov-predviedlo-svoje-kvality-vo-zvolene/

https://www.youtube.com/watch?v=Gx6noesP09I

Otvorenie 3-tieho dňa festivalu: JUDr. Anna Dovčíková (ZSZ) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja p. Ing. Mgr. Marián Kotleba

Cirkevný spevácky zbor Božského Srdca Ježišovho, Zvolen - Sekier

 

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, Moravský Krumlov, ČR

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Brněnský akademický sbor, Brno, ČR

 

Spoločná skladba zúčastnených speváckych zborov


14. októbra 2017 - (2. deň) - IX. ročník ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV pod záštitou primátorky mesta Zvolen p. Lenky Balkovičovej. Vystúpenia zborov sa konali v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene.

Otvorenie 2-hého dňa festivalu: JUDr. Anna Dovčíková (ZSZ) a prednosta Okresného úradu vo Zvolene Ing. Samir Moumani

 

Detský spevácky zbor Štvorlístok, Zvolen

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor mesta Brezno

 

Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka, Moravský Krumlov, ČR

 

Spevácky zbor mesta Nová Baňa - Cantus Monte Regis

 

Brněnský akademický sbor, Brno, ČR

 

Spoločná skladba zúčastnených speváckych zborov


13. októbra 2017 - (1. deň) - IX. ročník ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV pod záštitou primátorky mesta Zvolen p. Lenky Balkovičovej. Vystúpenia zborov sa konali v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene.

 

Zvolenský festival slávnostne otvorila primátorka mesta p. Lenka Balkovičová

 

Spevácky zbor Súkromného konzervatória Pink Harmony, Zvolen

 

Zvolenský spevácky zbor

 

Spevácky zbor Hron, Banská Bystrica

 

Spevácke zbory na záver dňa zaspievali spoločne skladbu E. Suchoňa: Aká si mi krásna...


Odovzdávanie symbolického šeku dňa 1.10.2017 - dotácia od Stanislava Mičeva pre ZSZ na IX. ročník ZFSZ - poskytnutá na základe spracovaného projektu (prevzal podpredseda a tvorca projektu Peter Milo)


13. - 15. októbra 2017 (piatok, sobota, nedeľa) -  IX. ročník ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV

 

 


2. septembra 2017 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti XXV. národného výstupu na Pustý hrad.

 

ZSZ v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene

 

Členovia ZSZ na Pustom hrade


28. augusta 2017 - Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania 28. augusta 2017 pri Pamätníku SNP "Valaška" na námestí SNP vo Zvolene.

 

Pietny akt kladenia vencov

 

Pietny akt kladenia vencov - vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru


5. júla 2017 - Koncert matičných speváckych zborov v Rímsko-katolíckom kostole k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v Brezne. Účinkovali: Spevácky zbor mesta Brezno a Zvolenský spevácky zbor.

 

Spevácky zbor mesta Brezno


Zvolenský spevácky zbor


Spoločné účinkovanie ZSZ a Speváckeho zboru mesta Brezno

 


5. júla 2017 - Pozvánka na Koncert matičných speváckych zborov v Rímsko-katolíckom kostole nanebevzatia Panny Márie v Brezne.

 


2. júna 2017 - vystúpenie ZSZ v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti 210. výročia narodenia zvolenského rodáka Jozefa Kozáčeka.

 

Busta Jozefa Kozáčeka v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ pri buste Jozefa Kozáčeka v Parkovej galérii Ľ. Štúra vo Zvolene 2. 6. 2017


11. mája 2017 - májový koncert zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni vo Zvolene (bol venovaný aj blížiacemu sa Dňu matiek) a každý hosť dostal tulipán.

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni 11. 5. 2017

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni 11. 5. 2017 (moderuje A. Dovčíková)

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni 11. 5. 2017 (kvety dirigentke M. Filkorovej odovzdal p. Marián Kološta)

 

Koncert Zvolenského speváckeho zboru na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni 11. 5. 2017 (hostia v závere vystúpenia zboru dostali tulipán)


5. mája 2017 - vystúpenie zboru  k  72. výročiu oslobodenia, porážky fašizmu a konca II. svetovej vojny pri Pamätníku červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene. Zbor dirigovala Janka Jančiarová.

 

Pri Pamätníku červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene


3. mája 2017 - Májový koncert ZSZ v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Zvolen-Záhonok. Zbor dirigovala Martina Filkorová.

http://www.ddadsszvolen.sk/?majovy-koncert-na-zahonku,464

 

Májový koncert v DD a DSS Zvolen-Záhonok 3. mája 2017


Májový koncert v DD a DSS Zvolen-Záhonok 3. mája 2017


Dirigentka zboru a riaditeľka DD a  DSS PhDr. Mária Machayová (vpravo)


29. apríla 2017 - Viva il canto 2017 - vystúpili zbory Zvolenský spevácky zbor a Spevácky zbor pri Rímsko-katolíckom kostole v Krupine v Kongresovej sále TU vo Zvolene.

Zvolenský spevácky zbor


Spevácky zbor pri Rímsko-katolíckom kostole v Krupine


Dirigentky zborov (vpravo dirigentka ZSZ Martina Filkorová)


3. mája 2017 - Májový koncert Zvolenského speváckeho zboru v jedálni Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen - Záhonok o 16.00 hod.

 

 


29. apríla 2017 - Viva il canto 2017 - Podpolianske osvetové stredisko a Mesto Zvolen organizujú regionálnu prehliadku speváckych zborov 29. apríla 2017 o 13.00 hod. v Kongresovej sále TU vo Zvolene. Okrem iných zborov účinkuje aj Zvolenský spevácky zbor.

 


11. februára 2017 - Plesová zábava ZSZ (4. ročník)  v Kongresovom centre TU vo Zvolene mala úspešný priebeh. ZSZ ďakuje všetkým, ktorí prispeli k dobrej zábave a darmi do tomboly.

 

Zahájenie plesovej zábavy ZSZ

 

Hostia na plesovej zábave ZSZ

 

Tanečný parket bol vždy plný na plesovej zábave ZSZ

 


27. januára 2017 - výročná členská schôdza Zvolenského speváckeho zboru v internáte TU na Barinách - v zmysle stanov došlo k personálnej zmene predsedu. Novou predsedníčkou sa stala Mgr. Emília Vongrejová. Doterajší predseda doc. Jaroslav Rašner zostáva naďalej členom zboru.

 

ZSZ - VČS 27. 1. 2017

 

ZSZ - VČS 27. 1. 2017 - v strede nová predsedníčka Mgr. Emília Vongrejová


11. februára 2017 (sobota) - pozvánka na 4. Plesovú zábavu Zvolenského speváckeho zboru

 


16. januára 2017 - novoročné stretnutie súčasných i bývalých členov Zvolenského speváckeho zboru v internáte TU na Barinách

 

ZSZ - novoročné stretnutie súčasných i bývalých členov zboru

 

ZSZ - novoročné stretnutie súčasných i bývalých členov zboru


ZSZ - novoročné stretnutie súčasných i bývalých členov zboru


9. januára 2017 - Trojkráľový koncert Zvolenského speváckeho zboru v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ

 

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ 9. 1. 2017


Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ 9. 1. 2017

 


20. decembra 2016 - koncert ZSZ a Folklórneho súboru Poľana v obci Dobroč (pri Lučenci)

 

                                        ZSZ a Folklórny súbor Poľana v obci Dobroč


ZSZ a Folklórny súbor Poľana v obci Dobroč

 


19. decembra 2016 - koncert ZSZ a Folklórneho súboru Poľana vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho Zvolen-Sekier

 

Vystúpenie ZSZ a FS Poľana vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho Zvolen-Sekier

 

Vystúpenie ZSZ a FS Poľana vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho Zvolen-Sekier


12. decembra 2016 - vianočný koncert ZSZ a Folklórneho súboru Poľana v Rytierskej sále na Zvolenskom zámku

 

Zvolenský zámok 12. 12. 2016 - koncert ZSZ a FS Poľana

Zvolenský zámok 12. 12. 2016 - koncert ZSZ a FS Poľana


7. decembra 2016 - predvianočný koncert v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Zvolen - Záhonok

http://www.ddadsszvolen.sk/?predvianocny-koncert-na-zahonku,449

DD a DSS Zvolen - Záhonok, vystúpenie ZSZ v príjemnom prostredí a predvianočnej atmosfére


27. novembra 2016 - spoločné zapálenie prvej sviece na adventnom venci na Sliači - podujatie organizovalo Mestské kultúrne stredisko na Sliači

 

Vystúpenie ZSZ na Sliači, Námestie pri fontáne 27. 11. 2016


Sliač, zapálenie prvej sviece na adventnom venci, 27. 11. 2016

 


28. októbra 2016 - oslavy 201. výročia narodenia Ľ. Štúra v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene

 

https://www.youtube.com/watch?v=kN1w15jRUjQ

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru


Organizátori osláv prispeli prípitkom všetkým hosťom osláv


16. októbra 2016 - (3. deň) VIII. roč. festivalu speváckych zborov. Koncerty sa uskutočnili v Dominikánskom kostole Zvolen-Západ

 

https://zv-podujatia.com/2016/10/18/na-viii-rocniku-spevackych-zborov-zaziaril-detsky-zbor-felix/

Ženský spevácky zbor Belius z Očovej


Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka zo Znojma


Komorný spevácky zbor Ars Vocalis z Banskej Bystrice


Spoločné vystúpenie speváckych zborov


 

15. októbra 2016 - (2. deň) VIII. roč. festivalu speváckych zborov. Vystúpenia prebiehali v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene

Zvolenský spevácky zbor


Mládežnícky spevokol Pán sa stará zo Zvolena (Sekier)


Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka zo Znojma


Spoločné vystúpenie Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka zo Znojma a Zvolenského speváckeho zboru


14. októbra 2016 - (1. deň) VIII. roč. festivalu speváckych zborov pod záštitou primátorky mesta Zvolen p. Lenky Balkovičovej. Vystúpenia sa konali v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene

 

Primátorka mesta Zvolen p. Lenka Balkovičová a moderátorka ZSZ JUDr. Anna Dovčíková


Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru


Vystúpenie detského speváckeho zboru Srdiečko zo Zvolena (Sekier)


Vystúpenie detského speváckeho zboru Felix zo ZUŠ v Heľpe


Vystúpenie Mládežníckeho speváckeho zboru SK Pink Harmony Academy zo Zvolena


Vystúpenie Miešaného speváckeho zboru Lipka pri MO MS vo Valaskej


Spoločné vytúpenie "dospeláckych" zborov


 

14. - 16. októbra 2016 - Trojdňový festival zborového spevu pre širokú verejnosť

 


23. - 24. septembra 2016 - Koncertný zájazd do Budapešti na pozvanie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24334-koncert-v-sale-a-na-lodi

 

Koncert ZSZ v Budapešti 23. septembra 2016


Koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru 23. septembra 2016


Zuzana Hollósyová a dirigentka ZSZ M. Filkorová

 


16. - 18. septembra 2016 - vystúpenie na 12. ročníku festivalu zborového spevu v Roudnici nad Labem "Roudnické konsonance" v Galérii moderného umenia a v kostole Narodenia Panny Márie v Roudnici nad Labem

 

Vystúpenie v Galérii moderného umenia v Roudnici nad Labem (17. septembra 2016)


Vystúpenie v kostole Narodenia Panny Márie v Roudnici nad Labem (17. septembra 2016)


 


3. septembra 2016 - vystúpenie ZSZ na XXIV. ročníku zahájenia výstupu na Pustý hrad v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ na zahájení výstupu na Pustý hrad 3. 9. 2016 v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene


Vystúpenie ZSZ na zahájení výstupu na Pustý hrad 3. 9. 2016 v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene (v strede primátorka mesta Zvolen p. L. Balkovičová)


9. júla 2016 - Koncert zahraničného speváckeho zboru Cantus vocum chamber choir z Kanady a ZSZ v Kaplnke Zvolenského zámku

 

https://zv-podujatia.com/2016/07/11/cantus-vocum-zavrsil-seriu-vystupeni-zahranicnych-spevackych-zborov/

Kaplnka Zvolenského zámku - vystúpenie ZSZ 9. júla 2016


Kaplnka Zvolenského zámku - vystúpenie ZSZ 9. júla 2016


Kaplnka Zvolenského zámku - koncert zahraničného speváckeho zboru Cantus vocum chamber choir z Kanady - 9. júla 2016

 

Kaplnka Zvolenského zámku - koncert zahraničného speváckeho zboru Cantus vocum chamber choir z Kanady - 9. júla 2016 - p. primátorka mesta Zvolen L. Balkovičová odovzdáva upomienkové predmety hosťom

 


23. júna 2016 - Vystúpenie ZSZ na slávnostnej promócii absolventov Univerzity tretieho veku v aule Technickej univerzity vo Zvolene

https://www.youtube.com/watch?v=bLvIlGWWiX8

 

ZSZ na promóciách absolventov Univerzity tretieho veku v aule TU vo Zvolene


ZSZ na promóciách absolventov Univerzity tretieho veku v aule TU vo Zvolene

 


11. júna 2016 - Koncert zahraničného speváckeho zboru Heartland youth choir z USA a Zvolenského speváckeho zboru v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene

https://zv-podujatia.com/2016/06/16/heartland-youth-choir-zozal-aplauz-od-publika/

 

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 11. júna 2016


Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 11. júna 2016


Vystúpenie zahraničného speváckeho zboru Heartland youth choir z USA v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 11. júna 2016


Vystúpenie zahraničného speváckeho zboru Heartland youth choir z USA v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 11. júna 2016


31. mája 2016 - hudobný koncert - spoločné vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru a speváckej zložky FS Poľana pri Technickej univerzite vo Zvolene v spoločenskej miestnosti hotela Palace v kúpeľoch Sliač

 

Folklórny súbor Poľana


Zvolenský spevácky zbor


Spoločné vystúpenie folklórnej skupiny Poľana a ZSZ

 


27. mája 2016 - Koncert zahraničného speváckeho zboru Schreiner University Choir z USA v drevenom artikulárnom kostolíku v Hronseku

 

Schreiner University Choir z USA

Schreiner University Choir z USA a členovia ZSZ v drevenom artikulárnom kostolíku v Hronseku

 


25. mája 2016 - Koncert v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku za účasti zahraničného speváckeho zboru Schreiner University Choir z USA

 

Kráľovská sieň Zvolenského zámku - vystúpenie ZSZ


Kráľovská sieň Zvolenského zámku - vystúpenie zahraničného speváckeho zboru Schreiner University Choir z USA


Kráľovská sieň Zvolenského zámku - spoločné vystúpenie Schreiner University Choir z USA a ZSZ

 


Pozvánka na Koncerty zahraničných speváckych zborov vo Zvolene:

 

 


6. mája 2016 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil na oslavách 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny na námestí SNP vo Zvolene

 

Vystúpenie ZSZ na námestí SNP vo Zvolene, 6. mája 2016

Predstavitelia mesta Zvolen na oslavách, 6. mája 2016


25. apríla 2016 - Zvolenský spevácky zbor vystúpil v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej

 

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej  - kinosála - 25. 4. 2016

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej  - kinosála - 25. 4. 2016

 


13. apríla 2016 -  Koncert v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Sekier - Záhonok (Zvolen)

 

                                                13. apríla 2016


5. apríla 2016 sa uskutočnil pre verejnosť (Po)Veľkonočný koncert ZSZ a speváckej zložky FS Poľana v Kongresovom centre TU vo Zvolene. Hosťom koncertu bola aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

 

Úvodné slovo JUDr. Anna Dovčíková

 

Vystúpenie ZSZ 5. 4. 2016

 

FS Poľana (vystúpenie ženy) 5. 4. 2016

 

FS Poľana (vystúpenie muži) 5. 4. 2016

 


5. apríla 2016 (utorok) sa uskutoční (Po)Veľkonočný koncert ZSZ a FS Poľana v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene

 


27. februára 2016 vystúpil Zvolenský spevácky zbor na oslavách 120. výročia narodenia J. C. Hronského a odhalenia jeho busty v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene

 

Park Ľ. Štúra vo Zvolene 27. 2. 2016

Park Ľ. Štúra vo Zvolene 27. 2. 2016

Odhalenie busty J. C. Hronského 27. 2. 2016

Vystúpenie v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene 27. 2. 2016


12. februára 2016 sa zrealizoval 3. ročník Plesovej zábavy Zvolenského speváckeho zboru. Zábavu obohatilo vystúpenie zboru s viacerými skladbami.

 

Vystúpenie ZSZ 12. 2. 2016


Slávnostný prípitok


Voľná tanečná zábava


Plán činnosti Zvolenského speváckeho zboru na rok 2016

 


12. februára 2016 - 3. Plesová zábava Zvolenského speváckeho zboru - pozvánka

3. plesová zábava ZSZ 12. 2. 2016 - pozvánka


31. januára 2016 - Koncert Zvolenského speváckeho zboru a Komorného speváckeho zboru Ars Vocalis z Banskej Bystrice v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene

http://zv-podujatia.com/2016/02/06/ars-vocalis-sa-blysol-po-boku-zvolenskeho-spevackeho-zboru/

Koncert v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 31. 1. 2016Zvolenský spevácky zbor v Kostole sv. Alžbety 31. 1. 2016


Koncert v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 31. 1. 2016Zvolenský spevácky zbor v Kostole sv. Alžbety 31. 1. 2016


Koncert v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 31. 1. 2016Ars Vocalis z Banskej Bystrice v Kostole sv. Alžbety 31. 1. 2016


23. januára 2016 - Výročná členská schôdza Zvolenského speváckeho zboru

Výročná členská schôdza ZSZ 23. 1. 2016

Výročná členská schôdza Zvolenského speváckeho zboru 23. 1. 2016


7. januára 2016 - Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen-Západ

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ 7. 1. 2016Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika 7. 1. 2016

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ 7. 1. 2016

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika 7. 1. 2016

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika Zvolen-Západ 7. 1. 2016

Trojkráľový koncert v Kostole sv. Dominika 7. 1. 2016


15. decembra 2015 - Vianočný koncert Zvolenského speváckeho zboru v spoločnom vystúpení s folklórnym súborom Poľana v Kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/casopis-tuzvo/casopis_2-2015_web.pdf (strana 17)

Vianočný koncert ZSZ s folklórnym súborom Poľana 15. 10. 2015Vianočný koncert ZSZ s folklórnym súborom Poľana v Kongresovom centre TU vo Zvolene 15. 12. 2015


9. decembra 2015 - Vianočný koncert v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Sekier - Záhonok (Zvolen)

http://www.ddadsszvolen.sk/?vianocne-vystupenie-zvolenskeho-spevackeho-zboru,406

Koncert v Domove dôchodcov a DSS Sekier-Záhonok 9. 12. 2015Vianočný koncert v DD a DSS Záhonok-Sekier 9. 12. 2015


29. novembra 2015 - Adventný koncert v Evanjelickom kostole v obci Babiná

http://www.babina.sk/koncert-zvolenskeho-spevackeho-zboru.html

Koncert ZSZ v Ev. kostole v Babinej 29. 11. 2015Koncert Zvolenského speváckeho zboru v Ev. kostole v Babinej 29. 11. 2015


16. - 18. októbra 2015 - VII. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej

http://zv-podujatia.com/2015/10/19/7-rocnik-spevackych-zborov-dopadol-na-vybornu/

Spoločné vystúpenie všetkých zúčastnených speváckych zborov 16. 10. 2015Prvý deň festivalu - spoločné i jednotlivé vystúpenia speváckych zborov 16. 10. 2015

VII. ročník Festivalu zborových piesní vo Zvolene (v strede primátorka mesta Zvolen Ing. L. Balkovičová)

V strede p. primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová

 

Druhý deň festivalu - vystúpenia zborov v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 17. 10. 2015

Druhý deň festivalu - vystúpenia zborov v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene 17. 10. 2015

 

Tretí deň festivalu - vystúpenia v Kostole sv. Dominika vo Zvolene 18. 10. 2015

Tretí deň festivalu - vystúpenia zborov v Kostole sv. Dominika vo Zvolene 18. 10. 2015


16. októbra 2015 - 83. výročie Zvolenského manifestu - spomienkové stretnutie pri pamätníku A. Hlinku a M. Rázusa v parku Š. Višňovského vo Zvolene

Park Š. Višňovského vo Zvolene - vystúpenie ZSZ 16. 10. 2015Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru na spomienkovom stretnutí 16. 10. 2015


9. októbra 2015 - Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v aule Technickej univerzity vo Zvolene pri príležitosti otvorenia začiatku akademického roka Univerzity tretieho veku

Vstúpenie v aule TU vo Zvolene 9. 10. 2015Vystúpenie ZSZ v aule Technickej univerzity vo Zvolene 9. 10. 2015


16. - 17. mája 2015 - XXI. stretnutie speváckych zborov v Moravskom Krumlove

https://www.youtube.com/watch?v=YSLXKdkGPxs

Moravský Krumlov - stretnutie speváckych zborov 2015Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru spolu so speváckym zborom K. Němečka v Moravskom Krumlove 17. 5. 2015


13. marca 2015 - Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Zvolen

Vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru na námestí vo Zvolene 13. 3. 2015