Dirigenti a predsedovia

Zoznam, ako ho zostavil PhDr. Ján Halaj v knihe „Robotnícky spevokol vo Zvolene, nositeľ Radu práce (1883 – 1973)“, ktorú vydal MsÚ vo Zvolene vo vydavateľstve Obzor Bratislava v roku 1973 pri príležitosti 90. výročia založenia spolku a spevokolu, doplnený zo zápisníc členských schôdzí zboru: 

 

Dirigenti


Florián Vojtech 1883 – 1892, Martin Čada 1892 – 1900, Henrik Bredler 1900 – 1905, Florián Vojtech 1905 – 1909, Ján Hreblay 1909 – 1910, Ignác Göbel 1910 – 1911, Vencel Holas 1911 – 1912, Franz Gorrieri 1912 – 1913, Ignác Göbel 1913 – 1914, Metodej Vevoda 1914 – 1917, Ignác Göbel 1917 – 1923, Metodej Vevoda 1923 – 1926, Ladislav Vrbovský 1926 – 1931, spevokol bez dirigenta 1931 – 1934, Ján Uhrík 1934 – 1938, Michal Zemko 1938 – 1946, Pavol Paška 1946 – 1948, Karol Béla 1948 – 1949, Ján Halaj 1949 – 1956, Vojtech Krištek 1954 – 1956, Karol Béla 1956 – 1957, Ján Halaj 1957 – 1979, Vojtech Czobor 1979 – 1981, PhDr. Braňo Vargic 1981 – 2006, Božidar Vongrej 2006 - 2011, Mgr. art. Martina Filkorová (Šebová), PhD. 2011 - 2018 (t. č. na rodičovskej dovolenke), Mgr. Oľga Brozmanová, PhD. (zastupujúca dirigentka) november 2018 - máj 2019, Mgr. art. Martina Filkorová, PhD. 2019 - september 2021, Mgr. Oľga Brozmanová, PhD. - október 2021 -  2023, Mgr. Leonóra Súdiová 2024 -

 

 

Predsedovia


Ján Dostalík 1904 – 1909, Šándor Lengyel 1909 – 1913, Lívius Maderspach 1913 – 1914, Béla Clement 1914 – 1920, Ľudovít Petrík 1920 – 1923, Dezider Bagini 1923 – 1925, Eugen Hromada 1925 – 1929, Korol Mayer 1929 – 1933, Anton Königsberger 1933 – 1937, Július Kozmačuk 1937 – 1939, Július Grešo 1939 – 1945, Adam Cálik 1945 – 1946, Zoltán Theiss 1946 – 1952, Bohuslav Krajan 1952 – 1959, Marta Ruttkajová 1959 – 1961, Štefan Diko 1961 – 1963, Dionýz Grimek 1963 – 1965, Ondrej Slosiarik 1965 – 1966, Mária Adamovicová 1966 – 1967, Ing. Ivan Plachý 1967 – 1969, MVDr. Ivan Bachmayer 1969 – 1979, Marta Ruttkajová 1979 – 1983, MVDr. Ivan Bachmayer 1983 – 1984, Viera Juríková 1984 – 1989, Ing. Stano Čigarský, CSc. 1989 – 2003, Viera Juríková 2003 – 2009, Ing. František Kulich 2009 - 2013, Mgr. Martina Filkorová (Šebová) 2013 - 2014, doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc. 2014 - 2016, Mgr. Emília Vongrejová 2017 - 2023, Marián Kološta 2024 -

 

 

 

 


Životopisný medailón (2014) venovaný 100. výročiu narodenia nášho rodáka, pedagóga, ochrancu prírody, dlhoročného dirigenta Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene docenta PhDr. PaedDr. Jána Halaja CSc. Vydali Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Publikáciou si pripomenuli jeho život, dielo i všetky aktivity. Vzácne sú osobné spomienky tých, čo ho poznali.